Facultatea de Inginerie Electrica este un membru marcant al Consortiului Facultatilor de Electrotehnica din Romania, fiind una dintre cele mai vechi si prestigioase componente ale acestuia.
Istoria Facultatii de Inginerie Electrica incepe odata cu infiintarea in 1913, pe langa Universitatea din Bucuresti, a unei scoli de electricieni, transformata apoi in Institutul Electrotehnic.
Misiunea facultatii este formarea de specialisti cu competente si abilitati superioare in domeniul ingineriei electrice si domenii conexe la cele trei nivele: licenta, masterat si doctorat.
Deschiderea anului universitar
Facultatea de Inginerie Electrica

Admitere licenţă iulie 2018

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere sesiunea Iulie 2018 se face la sediul facultăţii,

în perioada 9 – 14 iulie 2018

zilnic între orele 09.00 – 16.00.

Facultatea de Inginerie Electrica ofera locuri de cazare în caminele facultăţii pentru toţi studenţii din provincie înmatriculaţi în anul I 2018-2019.

Cifra de scolarizare pentru anul universitar 2018 – 2019:

310 locuri – Buget:

285 locuri – domeniul Inginerie electrica
25 locuri – domeniul Inginerie si management

——–

50 locuri – Taxa - domeniul Inginerie electrica