Activitati

In cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, in prezent se deruleaza proiecte de cercetare in care sunt implicate toate cele 3 departamente:

Departamentul de Electrotehnica – ELTH (detalii…)

Departamentul de Masini, Materiale si Actionari Electrice – MMAE (detalii…)

Departamentul de Masurari, Aparate Electrice si Convertoare Statice – MAECS (detalii…)

flowers

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS

 Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  1

Polul de competitivitate – CREVIS, este unul din principalele proiecte de Cercetare & Dezvoltare derulate în regiune. CREVIS reprezintă o colecție ambițioasă de proiecte ce urmărește crearea primului centru de excelență din Europa pentru monitorizarea de la distanță, instruirea resurselor, simularea și monitorizarea prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un cub de realitate virtuală cu imersie.

Polul de competitivitate – CREVIS  urmărește creșterea productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare, care urmează să folosească tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

Mai multe informatii la adresa: www.crevis.ro

flowers

PN-II-PT-PCCA-2011-3 – ToMeMS

“Instrumente şi metodologii avansate pentru modelarea multifizică şi simularea micro comutatoarelor de radio frecvenţă” (Advanced Tools and Methodologies for the Multiphysics Modelling and Simulation of RF MEMS Switches)

2

Obiectivul proiectului este dezvoltarea cunoaşterii în domeniul RF-MEMS, prin cercetare fundamentală şi aplicativă finalizată cu o nouă metodologie de modelare în care sunt cuplate fenomene electromagnetice, mecanice şi de curgerea fluidelor, pentru proiectarea microcomutatoarelor de radio-frecvenţă.

Proiectul este derulat în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electrotehnică, Centrul de Inginerie Electrică Asistată de Calculator (UPBCIEAC: http://www.lmn.pub.ro). Pentru mai multe detalii, vizitaţi http://mems.lmn.pub.ro .

flowers

Retele active de distributie. Identificarea parametrilor de model si analiza functionarii cu PMU

ActiveDGMode

unnamed

http://activedgmodel.microderlab.pub.ro/

flowers

‘Flexible smart metering for multiple energy vectors with active prosumers — FLEXMETER’

http://flexmeter.polito.it/

flowers