Admitere Doctorat

 

Admitere Doctorat 2018

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunile Iunie-Iulie 2018 (sesiunea I) si respectiv  Septembrie 2018 (sesiunea II).

Activitatea

Perioada de desfăşurare

Înscrierea candidaţilor 25 Iunie – 29 Iunie 2018 (sesiunea I)27 August – 14 Septembrie 2018 (sesiunea II)
Sustinerea probei de concurs si validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor 2 Iulie 2018 (sesiunea I) 17 – 18 Septembrie 2018 (sesiunea II)

 *

REZULTATELE COLOCVIULUI

DE ADMITERE LA DOCTORAT DIN DATA DE 2 IULIE 2018

 (sesiunea I, Iunie-Iulie 2018)

 

Nr. crt.

Nume şi Prenume

Media examenului de admitere la doctorat

ADMIS/ RESPINS

1

BĂLAN F.V. George-Constantin

9.08

ADMIS

2

EFIMOV Gh. Gabriel

8.70

ADMIS

3

IVAN F. Tudorel

9.28

ADMIS

4

JOIŢESCU T. Mihaela

9.15

ADMIS

5

MÎNDREANU D. Ionuţ-Marius

9.06

ADMIS

6

MOACĂ S. Bianca-Maria

9.61

ADMIS

7

NECHIFOR A. Cristian-Valentin

8.73

ADMIS

8

PLĂMĂNESCU C. Radu

9.88

ADMIS

9

RAICU D. Costel-Ciprian

8.96

ADMIS

10

SANDU I. Iulian-Felix

8.03

ADMIS

11

SIMA E.G. Alexandra-Cătălina

9.20

ADMIS

12

ŞTEFĂNESCU D.B. Valentin

8.65

ADMIS

13

STOICESCU L. Adrian

8.72

ADMIS

14

TÂRŢĂU (căsăt. NIŢESCU) Denisa-Elena

8.99

ADMIS

15

TRAICIU C. Constantin-Iulian

8.51

ADMIS

*

 

 

 

SESIUNEA a II-a

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează în conformitate cu următorul program:

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 27 August – 14 Septembrie 2018

 PROGRAM ÎNSCRIERI: în zilele lucrătoare, între orele: 12.00-14.00, sala EB 025

 SUSŢINEREA PROBEI DE CONCURS: in perioada 17 – 18 Septembrie 2018 (data si ora colocviului vor fi anuntate ulterior)

 Număr locuri bugetate repartizate Şcolii Doctorale: 32 (jumătate din numărul de admişi şi înmatriculaţi, după încheierea celor două sesiuni, sunt locuri cu bursă)

Număr locuri ocupate în Sesiunea I : 15

 Conţinutul dosarului de înscriere (DOSAR PLIC):

 a)    Cerere de înscriere (Anexa 2).

b)    Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

c)    Curriculum Vitae

d)    Lista de lucrări publicate.

e)    Documente ORIGINALE:

-    diplome de absolvire (licenţă, masterat);

-    suplimente la diploma (licenţă, masterat);

-    diploma de bacalaureat;

-    certificat de naştere;

-    certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

f)     Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

g)    Copie buletin/carte identitate

h)    Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 

Valoarea taxei de înscriere este de 200 lei şi se achită la sala EB 025.

  

Persoana de contact: Elena Floricău

Email: elena.floricau@upb.ro

Tel.: 0214029109

 

 

Alte informatii utile (regulamente, metodologii, anexe) se gasesc la adresa: https://upb.ro/admitere/admitere-doctorat/

*