Admitere Doctorat

 

Admitere Doctorat 2018

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Şcoala Doctorală INGINERIE ELECTRICĂ

 

 

REZULTATE FINALE ADMITERE DOCTORAT AN UNIVERSITAR 2018-2019

 

 

Nr. crt.

Nume şi Prenume

Media examenului de admitere la doctorat

ADMIS

CU BURSA/FARA BURSA/CU TAXĂ

1

PLĂMĂNESCU C. Radu

9.88

CU BURSA

2

OPREA Gh. Andrei

9.74

CU BURSA

3

MOLDOVEANU (căsăt. IONIŢĂ) Irene-Mihaela

9.63

CU TAXĂ

4

MOACĂ S. Bianca-Maria

9.61

CU BURSA

5

TOFAN N. Maria-Bianca

9.46

CU BURSA

6

STĂNILOIU I. Marius-Florin

9.43

CU BURSA

7

IVAN F. Tudorel

9.28

CU BURSA

8

IONCESCU (căsăt. NEACŞU) M. Irina

9.28

CU BURSA

9

SIMA E.G. Alexandra-Cătălina

9.20

CU BURSA

10

IORDACHE C. Ionuţ

9.20

CU BURSA

11

JOIŢESCU T. Mihaela

9.15

CU BURSA

12

STANCIU Şt. Nicolae-Stelian

9.13

CU BURSA

13

SANDU D. Ana-Maria

9.11

CU BURSA

14

BĂLAN F.V. George-Constantin

9.08

CU BURSA

15

DINCULESCU N. Remus-Nicuşor

9.07

CU BURSA

16

MÎNDREANU D. Ionuţ-Marius

9.06

CU BURSA

17

RAICU D. Costel-Ciprian

8.96

FARA BURSA

18

TUDORANCIA D. Daniel-Mădălin

8.93

FARA BURSA

19

STROESCU I. Adrian

8.89

FARA BURSA

20

NECHIFOR A. Cristian-Valentin

8.73

FARA BURSA

21

STOICESCU L. Adrian

8.72

FARA BURSA

22

EFIMOV Gh. Gabriel

8.70

FARA BURSA

23

ŞTEFĂNESCU D.B. Valentin

8.65

FARA BURSA

24

STOICA G. Radu

8.64

FARA BURSA

25

CONSTANTIN C. Alina

8.55

FARA BURSA

26

TRAICIU C. Constantin-Iulian

8.51

FARA BURSA

27

NAN I. Mihai-Răzvan

8.48

FARA BURSA

28

STOICA D.C. Marius-Cosmin

8.32

FARA BURSA

29

MIRCEA L. Georgian-Marian

8.27

FARA BURSA

30

SANDU I. Iulian-Felix

8.03

FARA BURSA

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ,

Prof.Dr.Ing. Alexandru M. MOREGA

 

 

REZULTATE COLOCVII

 

DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

(sesiunea I – Iulie 2018 şi sesiunea a II-a – Septembrie 2018)

 

 

 

Nr. crt.

Nume şi Prenume

Media examenului de admitere la doctorat

ADMIS IULIE/SEPTEMBRIE

1

BĂLAN F.V. George-Constantin

9.08

ADMIS IULIE

2

CONSTANTIN C. Alina

8.55

ADMIS SEPTEMBRIE

3

DINCULESCU N. Remus-Nicuşor

9.07

ADMIS SEPTEMBRIE

4

EFIMOV Gh. Gabriel

8.70

ADMIS IULIE

5

IONCESCU (căsăt. NEACŞU) M. Irina

9.28

ADMIS SEPTEMBRIE

6

IORDACHE C. Ionuţ

9.20

ADMIS SEPTEMBRIE

7

IVAN F. Tudorel

9.28

ADMIS IULIE

8

JOIŢESCU T. Mihaela

9.15

ADMIS IULIE

9

MÎNDREANU D. Ionuţ-Marius

9.06

ADMIS IULIE

10

MIRCEA L. Georgian-Marian

8.27

ADMIS SEPTEMBRIE

11

MOACĂ S. Bianca-Maria

9.61

ADMIS IULIE

12

NAN I. Mihai-Răzvan

8.48

ADMIS SEPTEMBRIE

13

NECHIFOR A. Cristian-Valentin

8.73

ADMIS IULIE

14

OPREA Gh. Andrei

9.74

ADMIS SEPTEMBRIE

15

PLĂMĂNESCU C. Radu

9.88

ADMIS IULIE

16

RAICU D. Costel-Ciprian

8.96

ADMIS IULIE

17

SANDU D. Ana-Maria

9.11

ADMIS SEPTEMBRIE

18

SANDU I. Iulian-Felix

8.03

ADMIS IULIE

19

SIMA E.G. Alexandra-Cătălina

9.20

ADMIS IULIE

20

STANCIU Şt. Nicolae-Stelian

9.13

ADMIS SEPTEMBRIE

21

STĂNILOIU I. Marius-Florin

9.43

ADMIS SEPTEMBRIE

22

ŞTEFĂNESCU D.B. Valentin

8.65

ADMIS IULIE

23

STOICA D.C. Marius-Cosmin

8.32

ADMIS SEPTEMBRIE

24

STOICA G. Radu

8.64

ADMIS SEPTEMBRIE

25

STOICESCU L. Adrian

8.72

ADMIS IULIE

26

STROESCU I. Adrian

8.89

ADMIS SEPTEMBRIE

27

TÂRŢĂU (căsăt. NIŢESCU) Denisa-Elena

8.99

ADMIS IULIE

28

TOFAN N. Maria-Bianca

9.46

ADMIS SEPTEMBRIE

29

TRAICIU C. Constantin-Iulian

8.51

ADMIS IULIE

30

TUDORANCIA D. Daniel-Mădălin

8.93

ADMIS SEPTEMBRIE

 

 

 *

REZULTATELE COLOCVIULUI

DE ADMITERE LA DOCTORAT DIN DATA DE 2 IULIE 2018

 (sesiunea I, Iunie-Iulie 2018)

 

Nr. crt.

Nume şi Prenume

Media examenului de admitere la doctorat

ADMIS/ RESPINS

1

BĂLAN F.V. George-Constantin

9.08

ADMIS

2

EFIMOV Gh. Gabriel

8.70

ADMIS

3

IVAN F. Tudorel

9.28

ADMIS

4

JOIŢESCU T. Mihaela

9.15

ADMIS

5

MÎNDREANU D. Ionuţ-Marius

9.06

ADMIS

6

MOACĂ S. Bianca-Maria

9.61

ADMIS

7

NECHIFOR A. Cristian-Valentin

8.73

ADMIS

8

PLĂMĂNESCU C. Radu

9.88

ADMIS

9

RAICU D. Costel-Ciprian

8.96

ADMIS

10

SANDU I. Iulian-Felix

8.03

ADMIS

11

SIMA E.G. Alexandra-Cătălina

9.20

ADMIS

12

ŞTEFĂNESCU D.B. Valentin

8.65

ADMIS

13

STOICESCU L. Adrian

8.72

ADMIS

14

TÂRŢĂU (căsăt. NIŢESCU) Denisa-Elena

8.99

ADMIS

15

TRAICIU C. Constantin-Iulian

8.51

ADMIS

*

 

 

 

SESIUNEA a II-a

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează în conformitate cu următorul program:

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 27 August – 14 Septembrie 2018

 PROGRAM ÎNSCRIERI: în zilele lucrătoare, între orele: 12.00-14.00, sala EB 025

 SUSŢINEREA PROBEI DE CONCURS:  17 Septembrie 2018, ora 9.00

 Număr locuri bugetate repartizate Şcolii Doctorale: 32 (jumătate din numărul de admişi şi înmatriculaţi, după încheierea celor două sesiuni, sunt locuri cu bursă)

Număr locuri ocupate în Sesiunea I : 15

 Conţinutul dosarului de înscriere (DOSAR PLIC):

 a)    Cerere de înscriere (Anexa 2).

b)    Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

c)    Curriculum Vitae

d)    Lista de lucrări publicate.

e)    Documente ORIGINALE:

-    diplome de absolvire (licenţă, masterat);

-    suplimente la diploma (licenţă, masterat);

-    diploma de bacalaureat;

-    certificat de naştere;

-    certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

f)     Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

g)    Copie buletin/carte identitate

h)    Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 

Valoarea taxei de înscriere este de 200 lei şi se achită la sala EB 025.

  

Persoana de contact: Elena Floricău

Email: elena.floricau@upb.ro

Tel.: 0214029109

 

 

Alte informatii utile (regulamente, metodologii, anexe) se gasesc la adresa: https://upb.ro/admitere/admitere-doctorat/

*