Admitere Doctorat

 

Admitere Doctorat 2017

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunile Iunie-Iulie 2017 (sesiunea I) si respectiv  Septembrie 2017 (sesiunea II).

Activitatea

Perioada de desfăşurare

Înscrierea candidaţilor 26 Iunie – 30 Iunie 2017 (sesiunea I)28 August – 20 Septembrie 2017 (sesiunea II)
Sustinerea probei de concurs si validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor 3 – 5 Iulie 2017 (sesiunea I) 21 – 22 Septembrie 2017 (sesiunea II)

 *

Rezultatele colocviilor de admitere la doctorat in anul universitar 2017-2018

 

*

SESIUNEA a II-a

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează în conformitate cu următorul program:

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 28 August – 20 Septembrie 2017

 PROGRAM ÎNSCRIERI: în zilele lucrătoare, între orele: 13.00-15.00

 SUSŢINEREA PROBEI DE CONCURS: 21 Septembrie 2017/ ora 9.00 (orientare, 8:30, sala EA002)

 Număr locuri bugetate repartizate Şcolii Doctorale: 32 (16 locuri CU BURSĂ+16 locuri FĂRĂ BURSĂ)

 Număr locuri ocupate în Sesiunea I (Iulie 2017): 12

 Conţinutul dosarului de înscriere (DOSAR PLIC):

 a)    Cerere de înscriere (Anexa 2).

b)    Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

c)    Curriculum Vitae

d)    Lista de lucrări publicate.

e)    Documente ORIGINALE:

-    diplome de absolvire (licenţă, masterat);

-    suplimente la diploma (licenţă, masterat);

-    diploma de bacalaureat;

-    certificat de naştere;

-    certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

f)     Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

g)    Copie buletin/carte identitate

h)    Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 

Valoarea taxei de înscriere este de 200 leişi se achită la sala EB025, acolo unde se depune şi dosarul.

  

Persoana de contact: Elena Floricău

Email: elena.floricau@upb.ro

Tel.: 0214029109

 

 *

 

SESIUNEA I (Iunie-Iulie 2017)

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 26 Iunie – 30 Iunie 2017

PROGRAM ÎNSCRIERI: intre orele 13.00-15.00, sala EB 025

Susţinerea probei de concurs: 03 Iulie 2017/ ora 9.00 (orientare, 8:30, sala EA119)

Conţinutul dosarului de înscriere (DOSAR PLIC):

a)    Cerere de înscriere (Anexa 2).

b)    Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

c)    Curriculum Vitae

d)    Lista de lucrări publicate.

e)    Documente ORIGINALE:

-    diplome de absolvire (licenţă, masterat);

-    suplimente la diploma (licenţă, masterat);

-    diploma de bacalaureat;

-    certificat de naştere;

-    certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

f)    Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

g)    Copie buletin/carte identitate

h)    Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 

Valoarea taxei de înscriere pentru Sesiunea I este de 150 lei. Pentru absolvenţii unui program de masterat în UPB valoarea taxei de înscriere este de 100 lei. Taxa de înscriere se achită la sala EB 025.

 

Persoana de contact: Elena Floricău

Email: elena.floricau@upb.ro

Tel.: 021 402 9109 / 0742 587 321

Alte informatii utile (regulamente, metodologii, anexe) se gasesc la adresa: http://www.upb.ro/admitere-doctorat.html

*

 METODOLOGIE Admitere DOCTORAT 2017