Admitere Doctorat

 

Admitere Doctorat 2016

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunile Iunie-Iulie 2016 (sesiunea I) si respectiv  Septembrie 2016 (sesiunea II).

Activitatea

Perioada de desfăşurare

Înscrierea candidaţilor 27 Iunie – 6 Iulie 2016 (sesiunea I)05-27 Septembrie 2016 (sesiunea II)
Sustinerea probei de concurs si validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor  8 Iulie 2016, ora 9.00 (sesiunea I) 30 Septembrie 2016, ora 9.00 (sesiunea II)

 *

Rezultatele colocviului de admitere la doctorat Sesiunile Iulie_Septembrie 2016

Rezultate colocviu admitere doctorat 8 Iulie 2016

Rezultatele FINALE ale colocviului de admitere la doctorat Sesiunile Iulie_Septembrie 2016

 

*

 

Număr locuri bugetate repartizate Şcolii Doctorale: 32, din care 29 locuri pentru sesiunea a II-a

 

 

Conţinutul dosarului de înscriere (DOSAR PLIC):

 

a)      Cerere de înscriere (Anexa 2).

b)      Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

c)      Curriculum Vitae

d)      Lista de lucrări publicate.

e)      Documente ORIGINALE:

-    diplome de absolvire (licenţă, masterat);

-    suplimente la diploma (licenţă, masterat);

-    diploma de bacalaureat;

Documente copii legalizate:

-    certificat de naştere;

-    certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

f)       Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

g)      Copie buletin/carte de identitate.

h)      Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON şi se achită la Secretariat. Pentru candidatii inscrisi in sesiunea Iunie-Iulie 2016, taxa este de 150 RON.

 

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC, de luni până vineri, între orele 13.00-15.00 la Secretariat.

Tel. 021.402.9149

Persoana de contact: Elena Floricau

Email: elena.floricau@upb.ro

Alte informatii utile (regulamente, metodologii,anexe) se gasesc la adresa: http://www.upb.ro/admitere-doctorat.htm

 

METODOLOGIE Admitere DOCTORAT 2016