Admitere Postdoctorat

Metodologie admitere program postdoctorat 17 Iulie 2019

Regulament studii postdoctorale

Sursa de finanţare curentă pentru Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică este este programul POCU: “Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” — cod 125125. 

Pentru a beneficia de această finanţare, candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere din 22 iulie 2019 vor satisface condiţiile de eligibilitate ale acestui program. Prezentarea sa are loc vineri, 19 iulie, ora 10:00, sala Senatului UPB. 

Contractele de studii postdoctorale se vor încheia in 26 Iulie 2019, dupa înmatriculare. Aceste contracte constituie documente de înscriere în platforma on-line a post-doctoranzilor în programele POCU, în perioada 1-25 August 2019. Pentru operativitate, toate contractele vor fi depuse Luni 29 Iulie la CSUD. Vor fi transimise la Şcolile Doctorale, semnate in 30 Iulie, astfel încât postdoctoranzii să se înscrie în proiectul POCU. 

Concursul are loc luni, 22.07.2019, ora 14:00, sala EA010 – Facultatea de Inginerie Electrică .

Rezultatele colocviului de admitere la programul postdoctorat Sesiunea Iulie 2019