Sustineri publice teze de doctorat

LISTA TEZELOR DE DOCTORAT

programate pentru susţinere publica

flowers

21 IULIE 2016

Teza de doctorat :

INTERACŢIUNI CÂMP ELECTROMAGNETIC Şi TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN APLICAŢII BIOMEDICALE

 

Autor: Drd.Ing. Cristina SĂVĂSTRU
Conducător ştiinţific: Prof.Dr.Ing. Alexandru M. MOREGA

 

Sala EA 119/ Ora 12.00

 

 

flowers