Sustineri publice teze de doctorat

LISTA TEZELOR DE DOCTORAT

programate pentru susţinere publica

flowers

 

 

10 Decembrie 2019

 

Teza de doctorat :

MODELAREA REGIMURILOR TRANZITORII ALE UPS-ULUI

 

Autor: Drd. Ing. Ciprian-Ionuţ DUMITRESCU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai Octavian POPESCU

 

Sala EC 201/ Ora 10.30

 

 

Teza de doctorat :

CONTRIBUŢII PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CONVERTOARELOR STATICE DE PUTERE

 

 

Autor: Drd. Ing. Mihai MIHĂESCU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai Octavian POPESCU

 

Sala EC 201/ Ora 12.00

 

flowers