Sustineri publice teze de doctorat

LISTA TEZELOR DE DOCTORAT

programate pentru susţinere publica

flowers

Septembrie 2017

7.09.2017

OPTIMIZAREA BOBINELOR CUPLATE MAGNETIC FOLOSITE ÎN TRANSFERUL FĂRĂ CONTACTE GALVANICE (WIRELESS) AL PUTERII (ENERGIEI) ELECTROMAGNETICE

Autor: Drd. Ing. Maria-Lavinia IORDACHE (BOBARU)
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai IORDACHE

Sala EA 119/ Ora 11.00

 

26.09.2017

CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN PROMOVAREA ACŢIONĂRILOR ELECTRICE MODERNE

Autor: Drd. Ing. Laurenţiu CIUFU
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai Octavian POPESCU

Sala EA 119/ Ora 11.30

 

 

flowers