Sustineri publice teze de doctorat

LISTA TEZELOR DE DOCTORAT

programate pentru susţinere publica

flowers

 

 

4 Martie 2020

 

Teza de doctorat :

Integrativer Ansatz zur Förderung der kommunikativen Fachkompetenz in der Elektrotehnik (am Beispiel der Labordidaktik in der Messtechnik )

In limba ROMANA: Integrarea abilităților de comunicare profesională în PROGRAMELE DE STUDII DE INGINERIE electrică

 

Autor: Drd. Ing. Elisabeth LAZAROU

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihaela Marilena ALBU

 

Sala Senatului UPB / Ora 11.00

 

 

flowers