Teze de doctorat

An 2020

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 CONTRIBUŢII PRIVIND PROIECTAREA ŞI CONSTRUCŢIA DISPOZITIVELOR DE TRANSMITERE WIRELESS A ENERGIEI ELECTROMAGNETICE Sandu Cristian Iordache Mihai 21 Ianuarie 2020

An 2019

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 CONTRIBUŢII PRIVIND TRANSFERUL WIRELESS AL ENERGIEI ELECTROMAGNETICE LA AUTOMOBILELE ELECTRICE Ene Lucian Vasile Iordache Mihai 28 Februarie 2019
2 SISTEME ELECTROMECANICE AUXILIARE PENTRU DISPOZITIVE DE CONVERSIA ȘI STOCAREA ENERGIEI Tănase Nicolae Morega Alexandru Mihail 24 Iunie 2019
3 ACHIZIȚII DE DATE ŞI MODELĂRI ALE COMPONENTELOR REȚELELOR ELECTRICE DIN CNE PENTRU CREȘTEREA DURATEI DE VIAȚĂ Puiu Dumitru Cepiscă Costin 3 Iulie 2019
4 Evaluarea nivelului calitativ al produselor software. Aplicaţie: Site web universitar Fartinescu Cristian Gabriel Popescu Mihai Octavian 3 Iulie 2019
5 METODE ELECTROMAGNETICE PENTRU TERAPIE MEDICALĂ ŞI MANAGEMENTUL MEDICAŢIEI Săndoiu Alina-Monica Morega Alexandru Mihail 17 Octombrie 2019
6 MODELLING AND BENCHMARKING STUDY OF WIRELESS CHARGING SYSTEMS OF ELECTRIC VEHICLES BATTERIES Al-Saadi Mohammed Shihab Ahmed Crăciunescu Aurelian 24 Octombrie 2019
7 CONTRIBUȚII PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM INTELIGENT DE GESTIONARE A BATERIILOR DESTINAT VEHICULELOR ELECTRICE Bibirică Teodor-Cătălin Iordache Mihai 31 Octombrie 2019
8 MODELAREA REGIMURILOR TRANZITORII ALE UPS-ULUI Dumitrescu Ciprian Ionuţ Popescu Mihai Octavian 10 Decembrie 2019
9 CONTRIBUŢII PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CONVERTOARELOR STATICE DE PUTERE Mihăescu Mihai Popescu Mihai Octavian 10 Decembrie 2019

 

An 2018

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 Studiul proceselor de comutaţie în vid cu referire la optimizarea şi miniaturizarea contactoarelor electromagnetice cu comutaţie în vid avansat Radulian Alexandru Pavelescu Dan Alexandru 6 Februarie 2018
2 CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTAŢIREA PERFORMANŢELOR CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE INVERTOARELOR DE TENSIUNE Popescu Sergiu Valentin Ghiţă Constantin 15 Mai 2018
3 EFECTUL PRELUCRĂRILOR MECANICE ASUPRA COMPORTĂRII MAGNETICE A TOLELOR ELECTROTEHNICE CU ANIZOTROPIE UNIAXIALĂ Dumitru Laurenţiu Cristian Gavrilă Horia 27 Septembrie 2018
4 The Use of Intelligent Control Algorithms in Photovoltaic Maximum Power Point Tracking Devices Al-Gizi Ammar Ghalib Samir Crăciunescu Aurelian 28 Septembrie 2018
5 Cercetări privind testarea și simularea emisiilor produse de semnalele electrice de bandă îngustă Voinea Marius Iordache Mihai 3 Decembrie 2018
6 USE OF REDUCTION METHODS IN MULTISCALE MODELING OF COMPLEX SYSTEMS Bărbulescu Ruxandra-Georgeta Ioan C. Daniel 7 Decembrie 2018

 

 

An 2017

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 CONTRIBUŢII ASUPRA PROCESELOR DE COMUTAŢIE ÎN REŢELELE DE CURENT CONTINUU TIP HVDC Oleş Tilică Iulian Pavelescu Dan Alexandru 28 Martie 2017
2 STUDII ASUPRA LIMITELOR ŞI PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE A MATERIALELOR SUPRACONDUCTOARE DE ÎNALTĂ TEMPERATURĂ (HTS) UTILIZATE ÎN GENERATOARE ELECTRICE SUPRACONDUCTOARE Stoica Victor Gavrilă Doina Elena 19 Mai 2017
3 POSIBILITĂŢI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI UTILIZĂRII BATERIILOR CU LITIU CA SURSE DE ENERGIE PENTRU AUTOVEHICULE Pitorac Cristina Crăciunescu Aureluan 5 Iulie 2017
4 Tehnici de calcul de înaltă performanță pentru optimizarea dispozitivelor electromagnetice Duca Laurenţiu Cristian Ioan Daniel 27 Iulie 2017
5 OPTIMIZAREA BOBINELOR CUPLATE MAGNETIC FOLOSITE ÎN TRANSFERUL fără contacte galvanice (WIRELESS) al puterii (energiei) electromagnetice Iordache (Bobaru) Maria – Lavinia Iordache Mihai 7 Septembrie 2017
6 CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN PROMOVAREA ACŢIONĂRILOR ELECTRICE MODERNE Ciufu Laurenţiu Popescu Mihai Octavian 26 Septembrie 2017
7 CONCEPŢIA ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MĂSURĂ, CONTROL ŞI DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR FARMACEUTICE ÎNTR-O UNITATE CENTRALĂ Dumitrescu Bogdan Gavrilă Horia 19 Octombrie 2017
8 three port converters used as interface in photovoltaic energy systems Al-Chlaihawi Sarab Jwaid Mousa Crăciunescu Aurelian 18 Decembrie 2017

 

 

An 2016

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 ANALIZA, CARACTERIZAREA ŞI OPTIMIZAREA ELECTROMAGNEŢILOR PENTRU ACCELERATOARELE DE PARTICULE Dan Vasile Daniel Ioan Daniel 12 Ianuarie 2016
2 Multiphysics Modelling of Radio Frequency Micro-Electro-Mechanical-Systems (în limba română: Modelarea multifizică a întrerupătoarelor micro-electro-mecanice de radio frecvențe) Lup Aurel Sorin Ioan Daniel 2 Martie 2016
3 Contribuții la Controlul Automat al Proceselor Termice Industriale Puiu Cătălin Kreindler Liviu Mario 14 Martie 2016
4 FENOMENE DE CÂMP TERMIC ŞI ELECTROMAGNETIC ÎN SISTEME SUPRACONDUCTOARE Nedelcu Adrian Morega Alexandru Mihail 4 Mai 2016
5 INTERACŢIUNI CÂMP ELECTROMAGNETIC Şi TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN APLICAŢII BIOMEDICALE Săvăstru Cristina Morega Alexandru Mihail 21 Iulie 2016

 

 

An 2015

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 Electrolit solid pe bază de cerie pentru celule de combustie d emedie temperatura Anicăi (Ionascu) Ana-Maria Noţingher Petru 28 Ianuarie 2015
2 Cercetări experimentale privind condiţiile optime de funcţionare ale unei pile cu hidrogen de tip PEM Pătularu Laurenţiu Crăciunescu Aurelian 6 Februarie 2015
3 CONTRIBUŢII PRIVIND SISTEMELE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL DESTINATE OPTIMIZĂRII CONSUMURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ (CONTRIBUTIONS RELATING TO THE MONITORING AND CONTROL SYSTEMS FOR THE OPTIMIZATION OF POWER CONSUMPTION) Lungu Codrin Doru Cepişcă Costin 20 Martie 2015
4 Degradarea şi estimarea duratei de viaţă a uleiului vegetal pentru transformatoarele de putere Ciuriuc Alexandra Noţingher Petru 31 Martie 2015
5 TEHNICI AVANSATE UTILIZATE PENTRU SEPARAREA OARBĂ A SURSELOR DE SEMNAL Ghiţă Cristian Pantelimon Brânduşa 31 Martie 2015
6 Procedee de evaluare a gradului de dezechilibru al tensiunilor din reţelele electrice de distribuţie Necula (Dumitrică) Cătălina Crăciunescu Aurelian 10 Iulie 2015
7 ACŢIONĂRI NECONVENŢIONALE UTILIZȂND ACTUATORI MAGNETOSTRICTIVI Cătănescu Alexandru-Laurenţiu Flueraşu Cezar 10 Iulie 2015
8 CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR LiFePO4 ÎN INDUSTRIA AUTO Enache Bogdan Adrian Cepişcă Costin 15 Iulie 2015
9 CONTRIBUŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ÎN DOMENIUL NAVAL Cristea Ovidiu Popescu Mihai Octavian 15 Septembrie 2015
10 MODELE STATISTICE ÎN EVALUAREA CALITĂŢII ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Nuţu Cătălin Popescu Mihai Octavian 15 Septembrie 2015
11 Contribuţii privind calculul circuitelor neliniare în regimn periodic Ciuceanu Radu Hănţilă Ioan Florea 21 Septembrie 2015
12 DISPOZITIV DE DETERMINARE A CARACTERISTICII DE PRIMĂ MAGNETIZARE PENTRU MATERIALE FEROMAGNETICE Andrei Paul-Cristian Hănţilă Ioan Florea 12 Octombrie 2015
13 O nouă abordare a reţelelor neuronale artificiale în prognoză, predicţie şi diagnoză Damian (Bostan ) Viviana Mihaela Pantelimon Brânduşa 20 Octombrie 2015
14 CONTRIBUŢII PRIVIND DETERMINAREA ATENUĂRII DE INSERŢIE A MATERIALELOR LA RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ Morari Cristian Popescu Mihai Octavian 9 Noiembrie 2015
15 EXPERIMENTĂRI PRIVIND REALIZAREA DE MATERIALE COMPOZITE PENTRU ECRANAREA ELECTROMAGNETICĂ Bălan Ionuţ Popescu Mihai Octavian 9 Noiembrie 2015
16 CONTRIBUŢII LA MODELAREA, PROIECTAREA ŞI SIMULAREA CIRCUITELOR INTEGRATE Marin Mihai Eugen Constantinescu Florin 11 Decembrie 2015
17 MAŞINI SINCRONE CU MAGNEŢI PERMANENŢI FOLOSITE ÎN SISTEMELE DE ACŢIONARE ELECTRICĂ ALE BICICLETELOR Digă Nicolae Ghiţă Constantin 14 Decembrie 2015

 

 

An 2014

 

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 Study of the electromagnetic pumping systems of molten metals and molten salts Roman Cristian Robert Fireţeanu Virgiliu ;Yves Fautrelle (Franţa) 29 Ianuarie 2014
2 Cercetãri privind optimizarea motoarelor sincrone cu magneţi permanenţi din sistemele de acţionare ale vehiculelor electrice Stan (Deaconu) Anca-Simona Ghiţă Constantin 24 Februarie 2014
3 SISTEME DE MONITORIZARE SI COMANDA OPTIMALA A SURSELOR DE ALIMENTARE DE CURENT CONTINUU Cimpoeru Valentin Cepişcă Costin 26 Februarie 2014
4 MODELAREA STRUCTURILOR ELECTROMECANICE UTILIZATE ÎN CONVERSIA ENERGIEI Ursu Viorel Popescu Mihai Octavian 7 Martie 2014
5 MODELAREA STRUCTURILOR ELECTROMECANICE UTILIZATE ÎN CONVERSIA ENERGIEI Marin Adrian Popescu Mihai Octavian 7 Martie 2014
6 Caracterizarea şi modelarea surselor optice cu LED (Characterization and modeling of LED optical sources) Dragomir Radu Bogdan Pantelimon Brânduşa 13 Martie 2014
7 Contribuţii la studiul generatoarelor sincrone cu magneţi permanenţi din sistemele eoliene Nedelcu Steluţa Ghiţă Constantin 28 Martie 2014
8 Sistem magnetoforetic pentru manipularea şi separarea în timp real a particulelor cu proprietăţi magnetice Avram Marius Andrei Gavrilă Horia 17 Aprilie 2014
9 Sisteme avansate de control pentru reţelele active de distribuţie a energiei electrice Călin Mihai Kreindler Liviu Mario 24 Aprilie 2014
10 CONTRIBUŢII LA ANALIZA ŞI DEZVOLTAREA UNOR SISTEME DE RECOLTARE A ENERGIEI AMBIENTALE Dumitru Jean Bogdan Morega Alexandru Mihail 25 Aprilie 2014
11 CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENELOR DE INTERFERENŢĂ ELECTROMAGNETICĂ ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE Roşca Roxana Popescu Mihai Octavian 25 Aprilie 2014
12 CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENELOR DE INFLUENŢĂ ELECTROSTATICĂ ÎN SISTEMELE ELECTRICE Radu (Dumitru) Alina Elena Popescu Mihai Octavian 25 Aprilie 2014
13 CONDUCȚIA ELECTRICĂ ÎN STRUCTURI METAL-IZOLATOR-METAL Mălureanu Emilia Simona Ioan Daniel 27 Mai 2014
14 Studiul modelelor matematice ale transformatoarelor electrice pentru diferite regimuri de funcţionare Bonţidean Silviu Gabriel Galan Neculai 12 Iunie 2014
15 Cercetări privind monitorizarea, diagnosticarea şi modelarea generatoarelor electrice din centralele electrice Catrinoiu Mircea Ghiţă Constantin 16 Iunie 2014
16 Contribuții privind modelarea sistemelor de propulsie ale vehiculelor electrice Băltăţanu Adrian Crăciunescu Aurelian 20 Iunie 2014
17 Cercetări privind algoritmii de optimizare ai sistemelor fotovoltaice Florea Marin Leonard Crăciunescu Aurelian 20 Iunie 2014
18 CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A SISTEMELOR FOTOVOLTAICE DE MICĂ PUTERE Matei (Suchankova) Mihaela Florentina Popescu Mihai Octavian 30 Iunie 2014
19 Contribuţii privind exigenţele tehnice impuse unor mijloace moderne de măsurare a energiei electrice, integrabile în sistemele de telemăsurare şi telegestiune Zaharovits Eugenia Golovanov Carmen 24 Iulie 2014
20 EFICIENŢA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE Andrei Cristian Popescu Mihai Octavian 11 Iulie 2014
21 Transmiterea de semnale prin reţeaua de distribuţie a energiei electrice – probleme de compatibilitate electromagnetică Chiuţă Alexandru Popescu Mihai Octavian 29 Septembrie 2014
22 ACHIZIȚIA ,STOCAREA ȘI TRANSMISIA DATELOR ÎN TIMP REAL DE LA UN PROTOTIP SMU CĂTRE CENTRUL DE CORELARE (Cercetări asupra îmbunătățirii observabilității în rețelele WAMPAC) Popa Mihail Măgureanu Răzvan 3 Octombrie 2014
23 Modelarea electromagnetic multiprocessor a microsistemelor integrate Diţă Cosmin Bogdan Ioan Daniel 30 Octombrie 2014
24 Măsurarea parametrilor specifici calităţii energiei electrice în reţelele de joasă tensiune şi analiza surselor de perturbaţie Urdea-Marcus Ionel Cepişcă Costin 10 Noiembrie 2014
25 Sistem informatic integrat de achiziţie ON-LINE a datelor din sistemul energetic Marinescu Cristina Mihaela Pantelimon Brânduşa 10 Noiembrie 2014
26 CONTRIBUŢII LA ANALIZA CIRCUITELOR ELECTRICE NELINIARE ÎN REGIM DINAMIC Voiculescu Rodica Georgiana Iordache Mihai 11 Noiembrie 2014
27 Contribuţii privind studiul metodelor şi mijloacelor de măsurare specifice măsurărilor de masă Popa George-Florian Pantelimon Brânduşa 24 Noiembrie 2014
28 Circuite pentru conversia frecvenţei utilizate în comunicaţii Brînzei Cătălin-Adrian Constantinescu Florin 15 Decembrie 2014
29 Contribuţii la studiul degradării izolaţiei cablurilor electrice sub acţiunea unor factori de mediu Joia (Tudose) Liana Gavrilă Doina Elena 18 Decembrie 2014
30 Cercetări privind utilizarea LED în sistemele de iluminat Morcovescu Marian Ionel Roland Cepişcă Costin 15 Ianuarie 2015

 

An 2013

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 Contribuţii privind sistemele de măsurare utilizate în reţelele de distribuţie pentru determinarea calităţii energiei electrice Ciulinaru Leonaş Cepişcă Costin Ianuarie 2013
2 Contribuţii privind identificarea parametrilor electromagnetic la motorul asincron Calomfirescu Ileana Iordache Mihai Aprilie 2013
3 Contribuţii la studiul interacţiunii system energetic-echipament de conversie Herişanu Adrian Ionescu Florin 12 Iunie 2013
4 Sisteme dinamice neural. Circuit WTA cu MOS în regim sub-prag Bucată Victor Emilian Marinov Corneliu 21 Iunie 2013
5 Electrizarea uleiurilor din transformatoarele de putere Vihacencu Mirela Ştefania Noţingher Petru 16 Iulie 2013
6 Contribuţii privind evaluarea nivelului calitativ al produselor IT Militaru Traian Lucian Popescu Mihai Octavian  
7 Cercetări privind comportarea izolaţiilor transformatoarelor de mare putere Ilieş Ciprian Gavrilă Doina Elena 2 Septembrie 2013
8 Monitorizarea şi diagnosticarea izolaţiilor maşinilor electrice de medie si mare putere Buşoi Ştefan Noţingher Petru 13 Noiembrie 2013
9 Cercetări privind sistemele de achiziţii, monitorizare şi avertizare a calităţii aerului în areale extinse Cosac-Voina Andreea Pantelimon Brânduşa 18 Noiembrie 2013
10 Modele vectoriale de histerezis în magnetism Tabără Octavian Mihai Ioniţă Valentin 24 Noiembrie 2013
11 Cercetări privind reducerea cuplului de agăţare la generatoarele sincrone cu magneţi permanenţi folosite în sistemele eoliene Trifu Ion Ghiţă Constantin 26 Noiembrie 2013
12 Contribuţii privind dezvoltarea camerelor termale cu şi fără răcire Maria Ionuţ Bogdan Cepişcă Costin 12 Decembrie 2013
13 Contribuţii asupra stabilirii legăturilor dintre fiabilitate, mentenabilitate si costuri în cazul echipamentelor electrice Tihan Irina Panaite Valerie 12 Decembrie 2013
14 Sisteme de diagnoză a echipamentelor electrice folosind tehnici de inteligenţă artificială Vlad Magdalena Popescu Mihai Octavian 16 Decembrie 2013
15 Modele matematice în ingineria calităţii şi aplicaţii la managementul de proiect Ifrim Ana Maria Popescu Mihai Octavian 16 Decembrie 2013
16 Conbtribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor motoarelor asincrone (Contributions to improve performance of induction motors) Rezmeriţă Florin Iordache Mihai 19 Decembrie 2013

 

 

An 2012

  Titlul tezei de doctorat Autor Conducător de doctorat Data susţinerii publice
1 Diagnoza motoarelor asincrone şi a transformatoarelor de putere folosind transformatele de semnal WAVELET şi STOCKWELL Media Marius Crăciunescu Aurelian 30 Octombrie 2012
2 Novel Laser Devices for Medicine and Nanotechonogy (Dispozitive laser inovatoare pentru industrie şi nanotehnologie) Stănescu Sorin-Laurenţiu Cristea Paul Dan Octombrie 2012
3 Cresterea eficienţei utilizării panourilor fotovoltaice Dorobantu Loredana Popescu Mihai Octavian Octombrie 2012
4 Cercetări privind utilizarea micro si nanosenzorilor în navigatie inerţialăl Edu Raluca Ioana Cepişcă Costin Octombrie 2012
5 Cercetări privind monitorizarea şi prelucrarea semnalelor bioelectrice EEG Enache Andreea Cătălina Cepişcă Costin Octombrie 2012
6 Metode de detectare şi analiză a defectelor în instalaţiile fotovoltaice Ancuţa Florin Cepişcă Costin Octombrie 2012
7 Contribuţii privind analiza şi identificarea circuitelor analogice autonome Dumitrescu Nicoleta Iulia Mihai Iordache Octombrie 2012
8 Modelarea proprietăţilor magnetice ale materialelor composite Bordianu (Samoilescu) Adelina Rodica Ioniţă Valentin Octombrie 2012
9 Modelarea dispozitivelor passive de radiofrecvenţă Stroe Gabriel Iulian Constantinescu Florin 30 Octombrie 2012
10 Modelarea electromagnetic a inductoarelor integrate pe sisteme multiprocessor Andrei Mihail Iulian Ioan Daniel 31 Octombrie 2012
11 Determinarea non-intruzivă a puterii active absorbite, prin intermediul câmpului electromagnetic în proiximitatea sistemelor electrice Stamate Marcel Fireţeanu Virgiliu 2 Noiembrie 2012
12 Încărcarea cu sarcină electric a mediilor filtrante din fibre polimerice Plopeanu Marius-Cristian Notingher Petru 29 Noiembrie 2012
13 Sistem de monitorizare la distanţă şi prelucrarea biosemnalelor ECG Paraschiv Ana-Maria Cepişcă Costin 7 Decembrie 2012
14 Contribuţii la studiul perturbaţiilor generate de motoare asincrone de acţionare în instalaţiile din clădiri Iatan Alexandru Mircea Popescu Mihai Octavian 12 Decembrie 2016
15 Contribuţii privind analiza în regim periodic a circuitelor cu elemente resistive neliniare Corlan Lilica Hănţilă Ioan Florea 13 Decembrie 2012
16 Contribuţii privind aplicarea conversiei electrotermice sau electromecanice în tehnică Ştefan-Minculete Valeriu Hănţilă Ioan Florea 13 Decembrie 2012
17 Contribuţii privind creşterea performanţelor convertoarelor electromecanice cu magneti permanenţi Uncuţă (Puşcasu) Steliana-Valentina Covrig Mircea 14 Decembrie 2012

 

 

 


TEZE DE DOCTORAT SUSTINUTE IN 2008

Catedra de Masini, Materiale si Actionari Electrice

 1. Materiale composite piezoelectrice pe baza de PZT. Autor: Jana Pintea. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. P. V. Notingher.
 2. Caracterizarea starii de imbatranire a izolatiilor polimere prin masurarea arborescentelor si a sarcinii spatiale. Autor: Cristina Stancu. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. P. V. Notingher.
 3. Cercetări asupra unor efecte termice şi electromagnetice specifice procedurilor biomedicale. Autor: Marius Dumitru Neagu. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Alexandru Morega.
 4. Tehnologii de transfer date şi semnale biomedicale. Autor: Mihai Chetan. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Alexandru Morega.
 5. Modele electromagnetice pentru proceduri medicale. Autor: Sebastian Cornel Faur. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Alexandru Morega.
 6. Structuri optimale in conversia energiei. Autor: Andrei Petrica Negoias. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Alexandru Morega.

Catera de Masurari, Aparate si Convertoare Statice

 1. Contributii pprivind estimarea incertitudinii de masurare la metodele de etalonare de exactitate ridicata pentru marimi active in curent alternative. Autor: Elvira Buzac. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Costin Cepisca.
 2. Modele matematice in managementul calitatii cu aplicatii in ingineria electrica. Autor: Petruta Mihai. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Mihai Octavian Popescu.
 3. Contributii la realizarea unui sistem distribuit de management energetic in che. Autor: Nicolae Opris. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Mihai Octavian Popescu.
 4. Contributii la determinarea modificarilor climatice prin metoda teledetectiei satelitare. Autor: Liviu Zoran. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Carmen Golovanov.

Catedra de Electrotehnica

 1. Contribuţii la recunoaşterea formelor defectelor in defectoscopia magnetică nedistructivă. Autor: Marilena Stanculescu. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Ioan Florea Hantila.
 2. Sisteme avansate de caracterizare a materialelor magnetice moi. Autor: Veronica Paltanea. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Horia Gavrila.
 3. Studiul unor procedee moderne de ameliorare a caracteristicilor materialelor magnetice moi. Autor: Gheorghe Paltanea. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Horia Gavrila.
 4. Sisteme avansate de caracterizare a materialelor magnetice dure. Autor: Eros Alexandru Patroi. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Horia Gavrila.
 5. Contribuţii la modelarea sistemelor de incalzire şi ventilaţie ale maşinilor electrice. Autor: Otilia Oprescu (Nedelcu). Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Alexandru Mihai Iordache.
 6. Contribuţii la analiza toleranţelor circuitelor electrice analogice. Autor: Erdei Zoltan. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Mihai Iordache.
 7. Incalzirea materialelor dielectrice cu microunde. Autor: Paul Pencioiu. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Nicolae Vasile.