Admitere licenta

Rezultate sesiunea I de admitere

Lista admisi si inmatriculati – sesiunea I – iulie 2017

Lista locurilor vacante dupa sesiune I – iulie 2017

*

Inscrierea candidatilor la concursul de admitere Iulie 2017 se face la sediul facultatii, Bucuresti, Splaiul Independentei 313, corp EA, in perioada

10 – 15 iulie 2017

zilnic intre orele 09.00 – 16.00.

Facultatea de Inginerie Electrica ofera locuri de cazare in caminele facultatii pentru toti studentii din provincie inmatriculati in anul I 2016-2017.

Cifra de scolarizare solicitata pentru anul universitar 2017 – 2018:

310 locuri – Buget:

- 280 locuri – domeniul Inginerie electrica
30 locuri – domeniul Inginerie si management

___ loc – Candidati Rep. Moldova – domeniul Inginerie electrica
50 locuri – Taxa - domeniul Inginerie electrica

*

Conform Hotararii Senatului UPB din 23.04.2015, participantii la Concursul de Matematica Aplicata in Ingineria Electrica ,,Marcel Rosculet”, organizat de catre Facultatea de Inginerie Electrica, care au fost laureatii concursului, sunt admisi fara concurs, in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti la facultatea de Inginerie Electrica, fara taxa de inscriere.

*

Actele necesare pentru inscriere:

a) 4 fotografii (decente) tip buletin de identitate;
b) diploma de bacalaureat (original);
c) foaia matricola eliberata de liceu (original);
d) copie legalizata a certificatului de nastere;
e) adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
f) fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);
g) chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere;

h) copie carte de identitate;
i) dosar plic.

Taxa de inscriere la concurs este in valoare de - 125 Lei (se achita la Secretariatul facultatii). Incepand cu data de 20 aprilie 2017, candidatii se pot preinscrie online (admitere.pub.ro). Candidatii preinscrisi beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de inscriere (taxa ce se va plati in perioada de inscriere din iulie 2017).

Taxa de inmatriculare este in valoare de – 50 Lei (se achita la Secretariatul facultatii)

Media de admitere este alcatuita din 20% – media examenului de bacalaureat si 80% – media notelor de concurs.

*

**

Discipline de concurs:

Proba I: Algebra si elemente de analiza matematica

Proba II: Fizica / Geometrie si trigonometrie

***

***

  Sustinerea concursului de admitere va avea loc in zilele de 17 şi 18 iulie 2017. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 și are durata de 2 ore.

***

**

Daca vrei sa iti testezi cunostintele la disciplinele care pot reprezenta probele tale de concurs la Facultatea de Inginerie Electrica acceseaza link-ul de mai jos:

Teste on-line de evaluare cunostiinte

**

*

 

 

 

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2017-2018 ciclul de studii universitare de licenţă