Burse

flowers

 

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul II se depun până la data de 05.04.2017.

 

        Dosarele trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:

- declaraţie de venit (se ridică de la secretariat);

- adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017;

- adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017;

- taloane de pensie pe lunile: noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017;

- adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017;

- adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;

- pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;

- adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor   ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

- copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;

- adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul);

- în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate, este obligatorie ancheta socială.

  Atenţie: pot depune dosar pentru bursa socială şi studenţii care îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor de merit (media > 8.00). 

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1065 lei, în funcţie de media semestrului anterior(inclusiv restanţe) şi venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5.

 *

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

flowers

Every Can Counts România (www.everycancounts.ro) doreşte să lanseze un program de burse de excelenţă pentru studenţii din toată ţara, adresate cu precădere celor de la facultăţi de mediu, geografie sau din domenii conexe, în cadrul căruia va acorda 3 burse în valoare de câte 500 de euro.

 

În acest sens, în perioada 02 februarie- 31 mai a.c. va fi organizat un concurs de aplicaţii pentru alegerea celor trei studenţi care vor beneficia de bursă. Concursul presupune  mai multe etape şi îndeplinirea unor condiţii:

-  Medie peste 8 (anul universitar 2015-2016) = 5 puncte;

-  Eseu legat de protecţia mediului* = 5 puncte;

-  Video de prezentare  =  5 puncte;

-  Experienţa în voluntariat = 5 puncte.

Eseurile vor aborda fie unui subiect legat de protecţia mediului, cu caracter general, fie vor fi dedicate exclusiv reciclării dozelor din aluminiu, aspect ce rămâne la alegerea studenţilor. Înscrierile se fac prin transmiterea aplicaţiei la adresaoffice@alucro.ro.

Pentru promovarea Bursei de Excelenţă, Every Can Counts România, va face un tur de prezentări în facultăţile interesate, propunându-şi să stabilească parteneriate de lungă durată.

Vă stau la dispoziţie pentru orice detalii. De asemenea, vă invit să vizitaţi site-ul www.everycancounts.ro şi pagina de Facebook www.facebook.com/everycancounts.ro.

Prezentare Final Bursa de Excelenta ECC 2017 – 2018

poster_BursaECC_70x100

flowers