Practica

flowers

 Practica 2020

          

              STAGIUL DE PRACTICA VA AVEA DURATA DE 180 ore SI SE VA DESFASURA IN PERIOADA 25.05.2020 – 04.09.2020

 

Cel târziu până pe data de 21.05.2020 fiecare student își va exprima optiunea pentru alegerea desfășurării stagiului de Practică 2020 prin una din cele trei variante descrise mai jos.

Centralizarea acestor optiuni va fi realizata de către seful de grupă, cel tarziu până vineri 22.05.2020. Aceasta centralizare va conține un tabel cu: nume, prenume, grupa și varianta aleasă și va fi trimisă pe email-ul: practica.fie@upb.ro

 

 

Variante propuse pentru realizarea Practicii 2020 studenților din anul III :

Varianta 1. Studenții care lucrează în prezent, cu contract individual de muncă (CIM).

Studenții care se încadrează la această variantă vor prezenta, la începutul anului universitar 2020- 2021, o adeverință din care să reiasă faptul că au efectuat practica la locul de muncă, după efectuarea programului prevăzut în CIM, în cuantum de 180 de ore.

Încheierea situației se va efectua pe baza metodologiei prevăzute în Ghidul de practică valabil la nivelul fiecărei facultăți.

Varianta 2.

Studenții pot opta pentru una din institutiile puse la dispozitie de catre facultate (numite in continuare Parteneri de Practica) sau își pot identifica pe cont propriu un Partener de practică unde sunt acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai – 04 septembrie 2020.

În acest caz, studenții sunt obligați:

-        să încheie cu societatea respectivă un contract, conform modelului stabilit de conducerea facultății din care provine studentul,

-        să completeze, pe durata stagiului, toate documentele prevăzute în Ghidul de practică definit la nivelul facultății, iar la terminarea perioadei de practică să obțină din partea partenerului de practică Atestatul de Practică (vezi site-ul facultății, Practica studenților )prin care să certifice efectuarea a 180 de ore

Astfel, studenții care optează pentru această variantă vor parcurge următoarele etape :

            ETAPA 1. ALEGEREA INTREPRINDERII PRIVIND DESFășURAREA STAGIULUI DE PRACTICă

Cel târziu până pe data de 21.05.2020 fiecare student își va exprima optiunea pentru alegerea Partenerului de Practica.

Centralizarea acestor optiuni va fi realizata de către seful de grupă, cel tarziu până pe 22.05.2020. Aceasta centralizare va conține un tabel cu: nume, prenume, grupa și Partenerul de Practica ales și apoi va fi trimisă pe email-ul: practica.fie@upb.ro.

Astfel se va putea opta pentru:

A. O firmă din lista pusă la dispoziție de către Facultatea de Inginerie Electrică

În cazul acestei variante, cererile vor fi luate în considerare în ordinea venirii până la completarea locurilor disponibile cu excepția situației în care firma își va stabili propria procedură de selecție.

B. O firma selectată pe baza opțiunii individuale

În cazul în care studenții nu vor opta pentru una din firmele puse la dispoziție de facultatea noastră sau nu vor mai exista locuri disponibile, vor fi nevoiți să-și găsească unitatea unde să-și desfășoare activitatea de practică .

Încheierea situației se va efectua pe baza metodologiei prevăzute în Ghidul de practică valabil la nivelul fiecărei facultăți.

 

ETAPA 2COMPLETAREA CONVENȚIILOR DE PRACTICĂ (variantele 1&2)

 

Fiecare student va completa Conventia de Practica aflata pe site-ul facultatii care va fi semnată la Partenerul de Practica si apoi va putea fi încărcată pe platforma Moodle a facultății.

Convenția tripartită va fi tiparită și semnată într-un singur exemplar, după cum urmeză:

-          Se va completa și semna de către student

-          Se va semna și stampila de către firmă

Ulterior va fi încarcată pe platforma Moodle începând cu data de 21.06.2020.

In cazul în care partenerul de practică dorește un exemplar în original, atunci studentul poate trimite prin poștă convenția.

Dupa ce Conventiile de Practica vor fi semnate de catre reprezentantii facultatii acestea se vor posta din nou pe Platforma on-line iar fiecare student le va putea descarca pentru a pastra un exemplar pentru el si unul pentru Partenerul de Practica.

 

 

 

Varianta 3. Studenții care NU își pot identifica pe cont propriu un partener de practică unde să fie acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai – 04 septembrie 2020.

Acestei categorii de studenți li se va oferi, de către facultate, posibilitatea de a efectua stagiul de practică sub îndrumarea unui cadru didactic într-unul din laboratoarele universității. Activitatea se va desfășura în anul IV de studii, pe întreaga durată a semestrului I al anului universitar 2020-2021, pe o perioadă de maximum 21 de săptămâni, repartizate astfel: cele 14 săptămâni de școală, vacanța de iarnă, sesiunea de examene din ianuarie-februarie 2021 și pe durata vacanței intersemestriale. Pe durata stagiului, studenții pot participa la pregătirea laboratoarelor sau la diferite activități de testare-experimentări-cercetare în laboratoarele universității.

 

Observații

  • Contractele de practică deja semnate, în care este menționată durata de 360 de ore, rămân valabile. În situația în care societatea unde studentul efectuează practica va dori să consemneze efectiv numărul de ore efectuate, atunci se va modifica doar acest aspect, printr-un Act Adițional la contract, semnat unilateral de societate.
  • La calcularea mediilor, în vederea stabilirii listelor de acordare a burselor de studii în semestrul I al anului univeristar 2020-2021, pentru studenții din anul III actual, anul IV în noul an universitar, nu se va lua în considerare situația de la disciplina Practică (indiferent dacă studentul are situația încheiată sau nu la această disciplină). Neîncheierea situației la această discipline până la sfârșitul anului universitar 2019-2020 NU se va considera restanță.

flowers

Firme 05.06.2020

Conventie tripartita_2020

Competente specializari 2020

Atestat

Caietul de practică