Proiecte de diploma

flowers

EXAMEN DE DIPLOMĂ

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

 

Com

Specializarea

Secretar de comisie

Sustinerea lucrarii

Data

Sala

Ora

1

Sisteme electrice

As.dr.ing. Mihai Eugen MARIN

12 septembrie

EA 023b

8,00

Instrumentaţie şi achiziţii de date
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
Electronică de putere şi acţionări electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică

 

 

Lucrările se vor preda secretarului de comisie luni, 11.09, in intervalul orar 14-16, la sala EB 236.

 

flowers

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

 

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea examenului de diploma se efectuează individual, in perioada 19-23 iunie 2017, fiecare absolvent urmând să depună următoarele documente:

a)     cererea de înscriere la examen. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii.

b)    fişa de lichidare, completată şi semnată. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii.

c)     copie carte de identitate.

d)    2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3×4 cm

e)     declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii.

f)      chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de diplomă, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă în ultimul an de studii (300 lei) 

flowers

21.10.2016 - Propuneri Teme Proiecte de diploma – 2016-2017

Cu exceptia studentilor ale caror nume sunt precizate in tabel, fiecare student din anul IV trebuie sa aduca la Secretariatul Facultatii o cerere semnata pentru efectuarea temei alese (din tabel sau alta stabilita de comun acord cu un coordonator). Pe cerere trebuie sa fie si acordul si semnatura cadrului didactic coordonator. Termen predare cerere: 7 noiembrie 2016!

flowers

Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_ELTH

Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_MAECS

Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_MMAE

flowers