Proiecte de diploma

FINALIZARE STUDII

Iulie 2020

EXAMEN DE DIPLOMĂ

 

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2020

 

Nr.crt.

Specializarea

Secretar de comisie

Sustinerea proiectului

Data

Ora

1

Instrumentaţie şi achiziţii de date

Ş.l.dr.ing. Alin Dobre -

alin.dobre@upb.ro

29.06.2020

Microsoft Teams

 

9.00

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

2

Electronică de putere şi acţionări electrice

Ş.l.dr.ing. Cătălina Petrescu -

catalina.petrescu@upb.ro

29.06.2020

30.06.2020

1.07.2020

Microsoft Teams

 

8.00

3

Informatică aplicată în ingineria electrică

As.drd.ing. Radu Plămănescu -

radu.plamanescu@upb.ro

1.07.2020

2.07.2020

3.07.2020

Microsoft Teams

 

9.00

Sisteme electrice

 

*

Inscriere

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea examenului de diploma se efectuează individual, in perioada 15-19 iunie 2020, fiecare absolvent urmând să depună următoarele documente:

a)    cererea de înscriere la examen. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi se trimite scanat;

b)    copie carte de identitate;

c)    2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3×4 cm; se vor depune la secretariatul facultăţii până la 09.10.2020;

d)    declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi se trimite scanat;

e)    dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro. Se descarcă după completare.

f)     chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de diplomă, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă anuală în ultimul an de studii (300 lei). Studenţii care au repetat ultimul an cu taxă pe disciplină nu plătesc această taxă.

 *

Documentele scanate se trimit la adresa licenta.fie@upb.ro. Toate documentele vor fi arhivate intr-un folder cu denumirea: Nume_Prenume_Grupa. Nu se vor lua in considerare arhive incomplete sau trimise in afara perioadei de inscriere.

*

2020_06_Procedura_inscriere_sustinere_diploma_FIE

*

Documente utile:

CERERE INSCRIERE examen diploma 2020

DECLARATIE DE ORIGINALITATE diploma 2020

*

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in UPB

Comisii pentru examenul de diploma Iulie 2020

flowers

FIE_Distribuire Teme proiect diploma – 2019-2020_7noiembrie2019

FIE_Distribuire Teme proiect diploma – 2019-2020_21octombrie2019

flowers

2018_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_MAECS

2018_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_ELTH

2016_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_MMAE

flowers

Exemplu format Proiect de Diploma sau Disertatie FIE (v0)