Proiecte de diploma

FINALIZARE STUDII

*

*

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

Sesiunea 5 – 9 iulie 2021

 

 

 

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea examenului de diploma se efectuează individual, in perioada 21-25 iunie 2021, fiecare absolvent urmând să depună on-line următoarele documente:

a)     cererea on-line de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent și se încarcă scanat în secțiunea “Proiect de diplomă” din platforma studenti.pub.ro;

b)    copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat; se încarcă în secțiunea “Proiect de diplomă” din platforma studenti.pub.ro;

c) declarația de originalitate a proiectului de diplomă; formularul  se obţine din platforma studenti.pub.ro, se completează şi se semnează de către absolvent, şi se încarcă în secţiunea “Proiect de diplomă” din platforma studenti.pub.ro;

d) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se  obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea “Proiect de diplomă” din platforma studenti.pub.ro;

e) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm – se vor depune la secretariatul facultății, până la 8.10.2021;

f) chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de diplomă, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă de studii în ultimul an de studii (300 lei). Plata acestei taxe se va face on-line, iar dovada plății se încarcă în secțiunea “Proiect de diplomă” din platforma studenti.pub.ro.

 

*

Comisii diploma iulie 2021

Planificare diploma iulie 2021

*

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in UPB 

2021_07_Procedura_inscriere_sustinere_diploma_FIE_v1

flowers

 

Tema_proiect_diploma_Departament_ELTH

Tema_proiect_diploma_Departament_MAECS

Tema_proiect_diploma_Departament_MMAE

Tema_proiect_diploma_Alt departament din UPB

flowers

Exemplu format Proiect de Diploma sau Disertatie FIE (v0)