Proiecte de diploma

In perioada 01 – 05 iulie 2019 se sustine examenul de diploma/absolvire pentru absolventii anului IV.

Inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregistreaza la secretariatul facultatii in perioada 18 – 21 iunie 2019.

flowers

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea examenului de diploma se efectuează individual, in perioada 18-21 iunie 2019, fiecare absolvent urmând să depună următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii.

b) fişa de lichidare, completată şi semnată. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii.

c) copie carte de identitate

d) 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3×4 cm

e) declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii

f) chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de diplomă, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă în ultimul an de studii (300 lei)

g) dovada completării Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro/ pe hartie

  ATENTIE:

Inscrierea pentru susţinerea examenului de diploma se poate face doar după ce se încarcă lucrarea finală în platforma studenti.pub.ro şi se completeaza chestionarul de angajabilitate. Chestionarul de angajabilitate se găseşte pe platforma studenti.pub.ro, în pagina personala a fiecărui student.

flowers

 Planificare diploma iulie 2019

Comisii diploma iulie 2019

flowers

2018_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_MAECS

2018_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_ELTH

2016_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_MMAE

flowers