Proiecte de diploma

FINALIZARE STUDII

*

*

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

Sesiunea 1 – 5 martie 2021

 

 

 

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea examenului de diploma se efectuează individual, in perioada 15-19 februarie 2021, fiecare absolvent urmând să depună următoarele documente:

a)    cererea de înscriere la examen. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi se trimite scanat;

b)    copie carte de identitate;

c)    2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3×4 cm; se vor depune la secretariatul facultăţii la data eliberării adeverinței care ține loc de diplomă;

d)    declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi se trimite scanat;

e)    Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro. Se descarcă după completare.

f)     chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de diplomă, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă în ultimul an de studii (300 lei).

 

Documentele scanate se trimit la adresa inginerie.electrica@upb.ro .

*

2021_03_Procedura_inscriere_sustinere_diploma_FIE_v2

2020_09_Procedura_inscriere_sustinere_diploma_FIE_v2

2020_06_Procedura_inscriere_sustinere_diploma_FIE

*

Documente utile: CERERE INSCRIERE examen diploma 2020 DECLARATIE DE ORIGINALITATE diploma 2020

*

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in UPB

 

flowers

 

2018_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_MAECS

2018_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_ELTH

2016_06_08_Tema_proiect_diploma_cu_ANTET_si_SUBSOL_MMAE

flowers

Exemplu format Proiect de Diploma sau Disertatie FIE (v0)