Admitere master

Admitere Masterat 2020

flowers

Locuri libere la Master pentru sesiunea 2 – septembrie 2020

Rezultate-Admitere-Master-Inmatriculati-16.07.2020

Rezultate Admitere Master – Admisi – 13.07.2020

ADMITERE MASTER 2020: PROBA 2 – INTERVIU

flowers

ADMITERE MASTER 2020: PROBA 2 – INTERVIU

Program de masterat (prima opţiune):

Inginerie electrică și informatică aplicată (IEIA)

Data: 9.07.2020, Orele: 8:00 – 10:05

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente (EPA)

Data: 9.07.2020, Orele: 10:05 – 12:45

Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică (IPSE)

Data: 9.07.2020, Orele: 12:45 – 13:10

Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare (SIIM)

Data: 10.07.2020, Orele: 8:00 – 10:05

Sisteme electrice avansate (SEA)

Data: 10.07.2020, Orele: 10:05 – 12:05

Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule (ISEIA)

Data: 10.07.2020, Orele: 12:05 – 13:00

 

Listele cu candidatii la fiecare program de masterat (prima optiune) vor fi postate pe site-ul facultatii in data de 8.07.2020.

 

Interviurile vor avea loc pe Microsoft Teams!

Detalii despre clasa Teams: 8.07.2020

Candidatii din afara UPB sunt rugati sa-si deschida cont pe Microsoft Teams si sa ne anunte contul pe email la inginerie.electrica@upb.ro.

flowers

 

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează astfel:

Inscrieri: 29 iunie – 7 iulie 2020 ora 16.00 si 17 august – 8 septembrie 2020 ora 16.00, dosarul de inscriere se depune online (admitere.pub.ro) sau se trimite prin poștă (nu se recomanda, deoarece exista riscul ca acesta sa ajunga dupa data limita de inscriere)

Examen: 8 – 10 iulie 2020 si 9 – 11 septembrie 2020

Taxa de inscriere: Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB. 

Taxa de inmatriculare: 50 lei

Candidații admiși în ambele sesiuni au obligația să depuna la secretariatul pâna la data de 18.09.2020 diploma de licență/inginer în original  si restul actelor depuse initial online. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

 

Pentru candidatii la programul de masterat cu predare in limba engleza, ISEIA, daca ati promovat limba engleza in anul 1 de facultate cu cel putin nota 8, NU trebuie testare la limba engleza si NICI certificat de competente lingvistice!

Cifra de scolarizare solicitata pentru anul universitar 2020 – 2021:

- 150 locuri – Buget

15 locuri – Taxa

***

Programele de studii universitare de masterat acreditate din domeniul INGINERIE ELECTRICA sunt:   ELECTRONICĂ DE PUTERE ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE INTELIGENTE (EPA) INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ (IEIA) INGINERIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ÎN ELECTROTEHNICĂ (IPSE) SISTEME ELECTRICE AVANSATE (SEA) SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUMENTAŢIE ŞI MĂSURARE (SIIM) INGINERIA SISTEMELOR ELECTRICE INTEGRATE ȊN AUTOVEHICULE / INTEGRATED ELECTRICAL SYSTEMS ENGINEERING IN VEHICLES (ISEIA) – cu predare în limba engleză.  Mai multe informatii : – planuri de invatamantghidul masterandului  

flowers

 2020.06.13 – REGULAMENT_Admitere_MASTERAT_2020 Final

Prezentarea Programelor de Masterat ale Facultatii de Inginerie Electrica 2020-2022

Mai multe detalii: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

 

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online (admitere.pub.rosau trimit prin poștă dosarul de înscriere (nu se recomanda, deoarece exista riscul ca acesta sa ajunga dupa data limita de inscriere), care trebuie să conțină următoarele documente:

a) Fisa de inscriere tip (conform Anexei 1 din Regulamentul de admitere), semnatura electronica sau scanata

b) O fotografie recenta (color, format 3x4cm)

c) Diploma de bacalaureat

d) Diploma de Licenta/Inginer sau echivalenta acesteia (candidaţii din promoţia 2020 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă)

e) Foaie matricola/suplimentul la diploma numai daca se depunde diploma de Licenta/Inginer

f) Certificat de nastere

g) Certificat de casatorie (daca este cazul)

h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații: • pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba de studiu (*** vezi mai jos); • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale MEC; i) Buletin/carte de identitate/pasaport j) Dovada de plata a taxei de inscriere la admitere**). k) Declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1 din Regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă; l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere. În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere. Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(e). **)  Taxa de inscriere se poate achita online cu cardul sau prin OP cu specificarea numelui prenumelui si a facultatii. Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270; CUI 4183199; deschis la Banca Comercială Română (BCR) Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100; CUI 4183199; deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD)

flowers

***) 2020.06.13 – Competente lingvistice Final Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programul de masterat cu predare in limba engleza, Ingineria sistemelor electrice integrate in autovehicule/ Integrated electrical systems engineering in vehicles (ISEIA), trebuie să facă dovada, conform legii și regulamentului de admitere, că posedă cunoștințele lingvistice necesare. Pot participa la concursul de admitere pentru acest program candidații care îndeplinesc una din următoarele condiții: • Posedă un certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare, ENGLEZA, (minim B2); certificatul se încarcă în platforma online de înscriere; • Sunt absolvenți ai unui program de studii de licență sau masterat în respectiva limbă de predare (ENGLEZA); • Disciplina de tip limbă străină pentru respectiva limbă de predare (ENGLEZA) promovată în anul I de studii de licență cu media cel puțin 8,00; • Susțin testul on-line UPB de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (în cazul în care nu se încadrează în una din cele 3 condiții anterioare) și obțin calificativul PROMOVAT. ATENTIE: Testele ONLINE organizate de UPB se desfasoara pe 3 iulie 2020, ora 10 (pentru sesiunea din iulie) si 4 septembrie 2020, ora 10 (pentru sesiunea din septembrie). In ambele cazuri este necesara inscrierea prin email la adresa testmaster.limbastraina@upb.ro. Pentru testul din 3 iulie 2020 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 1 iulie 2020, ora 14:00. Pentru testul din 4 septembrie 2020 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 2 septembrie 2020, ora 14:00. Recomandam sa sustina testul de engleza si candidatii la alte programe de masterat, cu predare in limba romana, in caz de redistribuire.

flowers

CONDITII DE INMATRICULARE

Înmatricularea candidaților admiși în sesiunea din iulie va avea loc în regim on-line. Candidații admiși vor depune dovada de plată a taxei de înmatriculare. Înmatricularea candidaților admiși în sesiunea din septembrie se va face la secretariatele facultăților. Candidații admiși vor depune dovada de plată a taxei de înmatriculare. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii pana la 18.09.2020. Neprezentarea diplomei în original atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

flowers

             CONDIŢII DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTERAT

Admiterea la masterat se face pe baza unei probe orale (interviu) sustinuta on-line şi pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale (se determină ca medie ponderată între nota probei orale – 50% şi media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată – 50%) obţinută de candidaţi în concurs şi în funcţie de opţiunile exprimate, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare program de masterat, cu condiţia ca media probei orale sa fie minimum 5,00, iar media generală minimum 6,00.   Se vor organiza grupe de minimum 20 masteranzi şi maximum 30 masteranzi, respectând o medie de minimum 25 masteranzi pe domeniul INGINERIE ELECTRICĂ.

flowers