Admitere master

Admitere Masterat 2017

flowers

Rezultate finale admitere studii universitare de master 2017

flowers

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează astfel:

Inscrieri: 3 iulie – 12 iulie 2017 si 28 august – 13 septembrie 2017, in zilele lucratoare intre orele 9 – 15 la Secretariatul facultatii – EA 123 (vezi mai jos continutul dosarului de inscriere)

Examen: 13 – 14 iulie 2017 si 14 – 15 septembrie 2017

Taxa de inscriere: Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB. Pentru absolventii UPB cu diploma de inginer, cuantumul taxei de înscriere pentru prima sesiune, 3-12 iulie 2017, este de 50 RON

Taxa de inmatriculare: 50 lei + diplomele in original

 

Cifra de scolarizare solicitata pentru anul universitar 2017 – 2018:

- 150 locuri – Buget

- 3 locuri – Romani de pretutindeni

- 15 locuri – Taxa

 

 

REGULAMENT Admitere MASTERAT 2017

 

 

 Prezentarea Programelor de Masterat ale Facultatii de Inginerie Electrica 2017-2019

Mai multe detalii: http://www.upb.ro/admitere-master.html 

flowers

 

Programele de studii universitare de masterat din domeniul INGINERIE ELECTRICA sunt (PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT IN UPB – ANUL UNIVERSITAR 2017-2018):

ANALIZA ŞI MODELAREA SISTEMELOR ELECTROMAGNETICE (AMSE

ELECTRONICĂ DE PUTERE ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE INTELIGENTE (EPA

INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ (IEIA

INGINERIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ÎN ELECTROTEHNICĂ (IPSE

SISTEME ELECTRICE AVANSATE (SEA

SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUMENTAŢIE ŞI MĂSURARE (SIIM

INGINERIA SISTEMELOR ELECTRICE INTEGRATE ȊN AUTOVEHICULE / INTEGRATED ELECTRICAL SYSTEMS ENGINEERING IN VEHICLES (ISEIA) – cu predare în limba engleză. 

flowers

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE

 • Fisa de inscriere tip (obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii)
 • Doua fotografii recente (color, format 3x4cm)
 • Diploma de bacalaureat, in original
 • Diploma de Licenta/Inginer sau echivalenta acesteia, in original
 • Foaie matricola/suplimentul la diploma in original
 • Certificat de nastere – copie legalizata
 • Certificat de casatorie – copie legalizata (daca este cazul)
 • Adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza
 • Chitanta privind plata taxei de inscriere, in valoare de 100 lei. Se achita la Secretariatul facultatii.
 • Copie Carte de Identitate
 • Dosar plic

flowers

CONDITII DE INMATRICULARE

         În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

flowers

             CONDIŢII DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTERAT

        

Admiterea la masterat se face pe baza unei probe orale (interviu) şi pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale (se determină ca medie ponderată între nota probei orale – 50% şi media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată – 50%) obţinută de candidaţi în concurs şi în funcţie de opţiunile exprimate, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare program de masterat, cu condiţia ca media probei orale sa fie minimum 5,00, iar media generală minimum 6,00.

 

Se vor organiza grupe de minimum 20 masteranzi şi maximum 30 masteranzi, respectând o medie de minimum 25 masteranzi pe domeniul INGINERIE ELECTRICĂ.

flowers