Admitere master

Admitere Masterat 2019

flowers

Rezultate Admitere Master – 16.09.2019

Rezultate Admitere Master – 12.09.2019

Programare interviu 12.09.2019

39 Locuri libere la Master pentru sesiunea 2 – septembrie 2019 – 10.09.2019

 

flowers

Rezultate Admitere Master sesiunea Iulie 2019 – 25.07.2019

Rezultate Admitere Master – 13.07.2019

Candidati Master-10.07.2019

flowers

 

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează astfel:

Inscrieri: 1 iulie – 10 iulie 2019 si 26 august – 11 septembrie 2019, in zilele lucratoare intre orele 9 – 15 la Secretariatul facultatii – EA 123 (vezi mai jos continutul dosarului de inscriere)

Examen: 11 – 12 iulie 2019 si 12 – 13 septembrie 2019

Taxa de inscriere: Cuantumul taxei de înscriere este de 100 lei şi a fost stabilit de către Senatul UPB. 

Taxa de inmatriculare: 50 lei + diplomele in original

 

Cifra de scolarizare solicitata pentru anul universitar 2019 – 2020:

- 150 locuri – Buget

——-

15 locuri – Taxa

flowers

Programele de studii universitare de masterat acreditate din domeniul INGINERIE ELECTRICA sunt:

 

ELECTRONICĂ DE PUTERE ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE INTELIGENTE (EPA

INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ (IEIA

INGINERIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ÎN ELECTROTEHNICĂ (IPSE

SISTEME ELECTRICE AVANSATE (SEA

SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUMENTAŢIE ŞI MĂSURARE (SIIM

INGINERIA SISTEMELOR ELECTRICE INTEGRATE ȊN AUTOVEHICULE / INTEGRATED ELECTRICAL SYSTEMS ENGINEERING IN VEHICLES (ISEIA) – cu predare în limba engleză. 

Mai multe informatii : – planuri de invatamant

- ghidul masterandului

 

 

 

flowers

 

 

 

 REGULAMENT Admitere MASTERAT 2019

 

 

 

 

Prezentarea Programelor de Masterat ale Facultatii de Inginerie Electrica 2019-2021

Mai multe detalii: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

 

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE

 • Fisa de inscriere tip (obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii)
 • Doua fotografii recente (color, format 3x4cm)
 • Diploma de bacalaureat, in original
 • Diploma de Licenta/Inginer sau echivalenta acesteia, in original (candidaţii din promoţia 2019 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă)
 • Foaie matricola/suplimentul la diploma in original
 • Certificat de nastere – copie legalizata
 • Certificat de casatorie – copie legalizata (daca este cazul)
 • Adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza
 • Chitanta privind plata taxei de inscriere, in valoare de 100 lei. Se achita la Secretariatul facultatii.
 • Copie Carte de Identitate
 • Dosar plic

flowers

CONDITII DE INMATRICULARE

         În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

flowers

             CONDIŢII DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTERAT

        

Admiterea la masterat se face pe baza unei probe orale (interviu) şi pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale (se determină ca medie ponderată între nota probei orale – 50% şi media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată – 50%) obţinută de candidaţi în concurs şi în funcţie de opţiunile exprimate, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare program de masterat, cu condiţia ca media probei orale sa fie minimum 5,00, iar media generală minimum 6,00.

 

Se vor organiza grupe de minimum 20 masteranzi şi maximum 30 masteranzi, respectând o medie de minimum 25 masteranzi pe domeniul INGINERIE ELECTRICĂ.

flowers