Burse master

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul II se depun până la data de 12.03.2021

 

     Dosarele trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte:

 

- declaraţie de venit (descarca);

- adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: noiembrie 2020, decembrie 2021, ianuarie 2021;

- adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: noiembrie 2020, decembrie 2021, ianuarie 2021;

- cupoane de pensie pentru lunile: noiembrie 2020, decembrie 2021, ianuarie 2021;

- cupoane de şomaj pentru lunile: noiembrie 2020, decembrie 2021, ianuarie 2021;

- adeverinţă de la primărie, pentru veniturile din agricultură;

- adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: noiembrie 2020, decembrie 2021, ianuarie 2021;

- adeverinţă de la administraţia financiară şi primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;

- pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;

- adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor   ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

- copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;

- copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;

- adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).

 

Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

 

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1346 lei, în funcţie de venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5.

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul II se trimit (PDF) la adresa de email: inginerie.electrica@upb.ro până la data de 12.03.2021. Nu se accepta dosare incomplete sau trimise dupa data limita.

flowers

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se trimit (PDF) la adresa de email: inginerie.electrica@upb.ro până la data de 23.10.2020. Nu se accepta dosare incomplete sau trimise dupa data limita.

 

Dosarele trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte:

 

- declaraţie de venit (descarca);

- adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: iulie, august, septembrie 2020;

- adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: iulie, august, septembrie 2020;

- cupoane de pensie pentru lunile: iulie, august, septembrie 2020;

- cupoane de şomaj pentru lunile: iulie, august, septembrie 2020;

- adeverinţă de la primărie, pentru veniturile din agricultură;

- adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: iulie, august, septembrie 2020 ;

- adeverinţă de la administraţia financiară şi primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;

- pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;

- adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor   ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

- copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;

- copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;

- adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).

 

Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1346 lei, în funcţie de venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5.

 *

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Regulament burse și alte forme de sprijin pentru studenții de la licență și masterat 2020-2021 

flowers