Burse master

flowers

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul II se depun până la data de 02.03.2020

 

     

Dosarele trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte:

  

- declaraţie de venit (se ridică de la secretariat);

 - adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: noiembrie 2019, decembrie 2019, ianuarie 2020;

 - adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: noiembrie 2019, decembrie 2019, ianuarie 2020;

 - cupoane de pensie pentru lunile: noiembrie 2019, decembrie 2019, ianuarie 2020;

 - cupoane de şomaj pentru lunile: noiembrie 2019, decembrie 2019, ianuarie 2020;

 - adeverinţă de la primărie, pentru veniturile din agricultură;

 - adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: noiembrie 2019, decembrie 2019, ianuarie 2020;

 - adeverinţă de la administraţia financiară şi primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;

 - pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;

 - adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor   ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

 - copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;

 - copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;

 - adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).

  

Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

 

 Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1346 lei, în funcţie de venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5.

 *

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

flowers

Agentia de Credite si Burse de Studii (Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice) a facut publice ofertele pentru burse de studii in strainatate acordate in baza documentelor de colaborare bilaterala, pentru anul universitar 2016-2017.

Oferta anexata, precum si legislatia in vigoare, le puteti gasi pe site-ul Agentiei: www.roburse.ro.

La concursurile nationale pentru acordarea burselor in strainatate pot candida elevii din clasa a XII-a, studentii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice titulare sau cercetatorii din institutiile de invatamant din Romania care doresc sa studieze sau sa urmeze un stagiu de cercetare / specializare in strainatate.

Bursele oferite constau in:
- statul roman asigura, pentru stagiile mai mari de 3 luni, transportul international, din Bucuresti pana la locul de stagiu si retur + un supliment lunar in valuta.
- statul primitor asigura scolarizare gratuita, de obicei cazare si masa sau o suma in valuta, uneori asigurare medicala sau transport intern.
Ofertele diverselor tari cuprind: studii partiale (un semestru sau un an universitar) sau studii complete de licenta, masterat ori doctorat; stagii de cercetare / specializare (3 luni pana la 1 an universitar);
cursuri de vara.

In acest moment, sunt in desfasurare concursurile pentru:

Termen limita: 10-03-2016
1. Coreea de Sud

Termen limita: 10-03-2016
1. China
2. Polonia

Termen limita: 01-04-2016
1. Armenia
2. Azerbaidjan
3. Turkmenistan
4. Vietnam
5. Palestina

Termen limita: 01-04-2016
1. Ungaria

Termen limita: 05-05-2016
1. Bulgaria
2. Cuba
3. Iordania

Termen limita: 28.07.2016
1. Mexic

Mexic – acord bilateral 2017

flowers

Proiectul “European Project Semester” EPS permite efectuarea unui semestru de studiu ERASMUS in tarile UE

detalii…

***

 

REGULAMENT privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studentii din UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI.