Cercetare – Disertatie

FINALIZARE STUDII

Iulie 2020

*

EXAMEN DE DISERTAȚIE

SESIUNEA IUNIE 2020

 

Nr.crt.

Specializarea

Secretar de comisie

Sustinerea lucrării

Data

Ora

1

Electronică de putere și acționări electrice inteligente Ş.l.dr.ing. Bogdan Enache -bogdan.enache2207@upb.ro

24.06.2020

Microsoft Teams

 

9.00

Sisteme electrice avansate

2

Inginerie electrică şi informatică aplicată Ş.l.dr.ing. Lucian Pârvulescu -lucian.parvulescu@upb.ro

25.06.2020

Microsoft Teams

 

9.00

3

Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică Ş.l.dr.ing. Paul ANDREI -paul.andrei@upb.ro

25.06.2020

Microsoft Teams

 

9.00

4

Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare As.drd.ing. Yelda Veli -yelda.veli@upb.ro

22.06.2020

Microsoft Teams

 

9.00

5

Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule Ş.l.dr.ing. Steliana Puşcaşu -steliana.puscasu@upb.ro

22.06.2020

Microsoft Teams

 

9.00

*


*

Inscriere

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea lucrării de disertaţie se efectuează individual, in perioada 8-12 iunie 2020, fiecare absolvent urmând să depună următoarele documente:

a)    cererea de înscriere la examen. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi se trimite scanat;

b)    copie carte de identitate;

c)    2 fotografii realizate recent,pe hârtie fotografică mată, color, format 3×4 cm; se vor depune la secretariatul facultăţii până la 09.10.2020;

d)    declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi se trimite scanat;

e)    Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro. Se descarcă după completare.

f)     chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de diplomă, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă anuală în ultimul an de studii (300 lei). Studenţii care au repetat ultimul an cu taxă pe disciplină nu plătesc această taxă.

*

Documentele scanate se trimit la adresa master.fie@upb.ro. Toate documentele vor fi arhivate intr-un folder cu denumirea: Nume_Prenume_Grupa. Nu se vor lua in considerare arhive incomplete sau trimise in afara perioadei de inscriere.

*

2020 06 Procedura inscriere sustinere disertatie FIE

*

Documente utile:

CERERE INSCRIERE examen disertatie 2020

DECLARATIE DE ORIGINALITATE disertatie 2020

 Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in UPB

Comisii pentru examenul de disertatie Iunie 2020

flowers

FIE_Distribuire Teme cercetare master I – 2019-2020_7noiembrie2019

FIE_Distribuire Teme cercetare master I – 2019-2020_21octombrie2019

flowers

Pentru Master anul II, modele tema lucrare de disertatie:

2018_06_08_Tema_lucrare_disertatie_cu_ANTET_si_SUBSOL_ELTH

2018_06_08_Tema_lucrare_disertatie_cu_ANTET_si_SUBSOL_MMAE

2018_06_08_Tema_lucrare_disertatie_cu_ANTET_si_SUBSOL_MAECS

2015_06_05_Dissertation_thesis_theme_with_HEADER_and_FOOTER_ELTH_EN_ISEIA

 2015_06_05_Dissertation_thesis_theme_with_HEADER_and_FOOTER_MMAE_EN_ISEIA

2015_06_05_Dissertation_thesis_theme_with_HEADER_and_FOOTER_MAECS_EN_ISEIA

flowers

 Exemplu format Proiect de Diploma sau Disertatie FIE (v0)