Cercetare – Disertatie

Planificare disertatie iunie 2021

*

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

Sesiunea 28 iunie – 2 iulie 2021

 

 

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea examenului de disertaţie se efectuează individual, in perioada 14-18 iunie 2021, fiecare absolvent urmând să depună on-line următoarele documente:

a)     cererea on-line de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent și se încarcă scanat în secțiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro;

b)    copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat; se încarcă în secțiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro;

c) declarația de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul  se obţine din platforma studenti.pub.ro, se completează şi se semnează de către absolvent, şi se încarcă în secţiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro;

d) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se  obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro;

e) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm – se vor depune la secretariatul facultății, până la 8.10.2021;

f) chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de disertaţie, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă de studii în ultimul an de studii (300 lei). Plata acestei taxe se va face on-line iar dovada plății se  încarcă în secțiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro.

*

Comisii disertatie iunie 2021

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in UPB

2021_06_Procedura_inscriere_sustinere_disertatie_FIE

flowers

SUSTINERE CERCETARE – Semestrul I – 2020/2021

 

*

In perioada 25-29 ianuarie 2021 vor avea loc sustinerile online (pe Teams) ale activitatilor de cercetare pentru masteranzii Facultatii de Inginerie Electrica.

 

Detaliile sustinerilor online sunt (fiind postate si pe Moodle, Electro: Administrativ (2020):

 

EPA1 – 25.01.2021 (luni), orele 16-18, Teams, Cercetare 1
EPA2 – 25.01.2021 (luni), orele 18-20, Teams, Cercetare 3
IEIA1 – 27.01.2021 (miercuri), orele 16-20, Teams, Cercetare 1
IEIA2 – 29.01.2021 (vineri), orele 16-20, Teams, Cercetare 3

IPSE1 – 26.01.2021 (marti), orele 16-18, Teams, Cercetare 1

IPSE2 – 26.01.2021 (marti), orele 18-20, Teams, Cercetare 3

ISEIA1 – 25.01.2021 (luni), orele 16-17:30, Teams, Cercetare 1

ISEIA2 – 25.01.2021 (luni), orele 17:30-19, Teams, Cercetare 3
SEA1 – 28.01.2021 (joi), orele 14-16, Teams, Cercetare 1
SEA2 – 27.01.2021 (miercuri), orele 14-16, Teams, Cercetare 3
SIIM1 – 26.01.2021 (marti), orele 16-18, Teams, Cercetare 1
SIIM2 – 26.01.2021 (marti), orele 18-20, Teams, Cercetare 3

flowers

Pentru Master anul II, modele tema lucrare de disertatie:

Tema_lucrare_disertatie_Departament_ELTH

Tema_lucrare_disertatie_Departament_MAECS

Tema_lucrare_disertatie_Departament_MMAE

Tema_lucrare_disertatie_Alt departament din UPB

Dissertation_thesis_theme_Department_ELTH_EN_ISEIA

Dissertation_thesis_theme_Department_MAECS_EN_ISEIA

Dissertation_thesis_theme_Department_MMAE_EN_ISEIA

Dissertation_thesis_theme_Other department from UPB_EN_ISEIA

flowers

 Exemplu format Proiect de Diploma sau Disertatie FIE (v0)