Cercetare – Disertatie

In perioada 24 – 28 iunie 2019 se sustine examenul de disertatie.

Inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregistreaza la secretariatul facultatii in perioada 10 – 14 iunie 2019.

flowers

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea lucrării de disertaţie se efectuează individual, in perioada 10-14 iunie 2019, fiecare absolvent urmând să depună următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii.
b) fişa de lichidare, completată şi semnată. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii.
c) copie carte de identitate
d) 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3×4 cm
e) declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie. Formularul se obţine de la secretariatul facultăţii.
f) chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de disertaţie, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă în ultimul an de studii (300 lei)

g) dovada completării Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro/ pe hartie
ATENTIE:
Inscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie se poate face doar după ce se încarcă lucrarea finală în platforma studenti.pub.ro şi se completeaza chestionarul de angajabilitate. Chestionarul de angajabilitate se găseşte pe platforma studenti.pub.ro, în pagina personala a fiecărui student.

flowers

Planificare disertatie iunie 2019

flowers

Comisii disertatie iulie 2019

flowers

Pentru Master anul II, modele tema lucrare de disertatie:

2018_06_08_Tema_lucrare_disertatie_cu_ANTET_si_SUBSOL_ELTH

2018_06_08_Tema_lucrare_disertatie_cu_ANTET_si_SUBSOL_MMAE

2018_06_08_Tema_lucrare_disertatie_cu_ANTET_si_SUBSOL_MAECS

2015_06_05_Dissertation_thesis_theme_with_HEADER_and_FOOTER_ELTH_EN_ISEIA

 2015_06_05_Dissertation_thesis_theme_with_HEADER_and_FOOTER_MMAE_EN_ISEIA

2015_06_05_Dissertation_thesis_theme_with_HEADER_and_FOOTER_MAECS_EN_ISEIA

flowers