Cercetare – Disertatie

FINALIZARE STUDII

*

Sesiunea de disertatie – Septembrie 2021

 

Inscrierile se fac pana sambata 11 septembrie 2021, ora 20.00 pe platforma studenti.pub.ro

Proiectul si prezentarea se vor incarca pe platforma curs.upb.ro pana luni 13 septembrie 2021, ora 16.00, la disciplinele corespunzatoare programului de studii.

Referatul conducatorului trebuie trimis pana luni 13 septembrie 2021, ora 16.00.

Examenul de disertatie va avea loc pe platforma Teams, marti 14 septembrie 2021, ora 8.00.

Absolventii promotiilor vechi vor trimite proiectul si prezentarea pe mail secretarului comisiei (monica.alexandru@upb.ro).

*

COMISIE  PENTRU EXAMENUL DE DISERTAŢIE

 

13 septembrie – 15 septembrie 2021

 

 

Comisia Nr. 1SISTEME ELECTRICE AVANSATE

                          INGINERIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ÎN ELECTROTEHNICĂ

                          SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUMENTAŢIE ŞI MĂSURARE

                          ELECTRONICĂ DE PUTERE ŞI ACŢIONĂRI  ELECTRICE INTELIGENTE

                           INGINERIE ELECTRICĂ ŞI  INFORMATICĂ APLICATĂ

                          INGINERIA SISTEMELOR ELECTRICE INTEGRATE ȊN AUTOVEHICULE

           

 

                                

 

  1. Prof.dr.ing. Florin CIUPRINA                 – preşedinte
  2. Prof.dr.ing. Emil CAZACU     
  3. Conf.dr.ing. Dragoș DEACONU
  4. Sl.dr.ing. Sorin LUP
  5. Sl.dr.ing. Felix Adochiei
  6. Sl.dr.ing. Monica Alexandru                    – secretar

 

*

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

Sesiunea 13  – 15 septembrie 2021

 

 

Înscrirea candidaţilor care provin din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru susţinerea examenului de disertaţie se efectuează individual, in perioada 30 august – 10 septembrie 2021, fiecare absolvent urmând să depună on-line următoarele documente:

a)     cererea on-line de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent și se încarcă scanat în secțiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro;

b)    copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat; se încarcă în secțiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro;

c) declarația de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul  se obţine din platforma studenti.pub.ro, se completează şi se semnează de către absolvent, şi se încarcă în secţiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro;

d) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se  obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro;

e) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm – se vor depune la secretariatul facultății, până la 8.10.2021;

f) chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de disertaţie, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă de studii în ultimul an de studii (300 lei). Plata acestei taxe se va face on-line iar dovada plății se  încarcă în secțiunea “Proiect de disertație” din platforma studenti.pub.ro.

*

 

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in UPB

2021_09_Procedura_inscriere_sustinere_disertatie_FIE-toamna

2021_06_Procedura_inscriere_sustinere_disertatie_FIE

flowers

SUSTINERE CERCETARE – Semestrul I – 2020/2021

 

*

In perioada 25-29 ianuarie 2021 vor avea loc sustinerile online (pe Teams) ale activitatilor de cercetare pentru masteranzii Facultatii de Inginerie Electrica.

 

Detaliile sustinerilor online sunt (fiind postate si pe Moodle, Electro: Administrativ (2020):

 

EPA1 – 25.01.2021 (luni), orele 16-18, Teams, Cercetare 1
EPA2 – 25.01.2021 (luni), orele 18-20, Teams, Cercetare 3
IEIA1 – 27.01.2021 (miercuri), orele 16-20, Teams, Cercetare 1
IEIA2 – 29.01.2021 (vineri), orele 16-20, Teams, Cercetare 3

IPSE1 – 26.01.2021 (marti), orele 16-18, Teams, Cercetare 1

IPSE2 – 26.01.2021 (marti), orele 18-20, Teams, Cercetare 3

ISEIA1 – 25.01.2021 (luni), orele 16-17:30, Teams, Cercetare 1

ISEIA2 – 25.01.2021 (luni), orele 17:30-19, Teams, Cercetare 3
SEA1 – 28.01.2021 (joi), orele 14-16, Teams, Cercetare 1
SEA2 – 27.01.2021 (miercuri), orele 14-16, Teams, Cercetare 3
SIIM1 – 26.01.2021 (marti), orele 16-18, Teams, Cercetare 1
SIIM2 – 26.01.2021 (marti), orele 18-20, Teams, Cercetare 3

flowers

Pentru Master anul II, modele tema lucrare de disertatie:

Tema_lucrare_disertatie_Departament_ELTH

Tema_lucrare_disertatie_Departament_MAECS

Tema_lucrare_disertatie_Departament_MMAE

Tema_lucrare_disertatie_Alt departament din UPB

Dissertation_thesis_theme_Department_ELTH_EN_ISEIA

Dissertation_thesis_theme_Department_MAECS_EN_ISEIA

Dissertation_thesis_theme_Department_MMAE_EN_ISEIA

Dissertation_thesis_theme_Other department from UPB_EN_ISEIA

flowers

 Exemplu format Proiect de Diploma sau Disertatie FIE (v0)