Planuri de invatamant

Programele de studii universitare de masterat (4 semestre, 120 puncte credit)

oferite de Facultatea noastra sunt:

 

  • ELECTRONICA DE PUTERE SI ACTIONARI ELECTRICE INTELIGENTE (EPA) 

 (descarca plan de invatamant 2020-2021*)

  • INGINERIE ELECTRICA SI INFORMATICA APLICATA (IEIA) 

(descarca plan de invatamant 2020-2021*)

  • INGINERIA PRODUSELOR SI SERVICIILOR IN ELECTROTEHNICA (IPSE) 

(descarca plan de invatamant 2020-2021*)

  • INGINERIA SISTEMELOR ELECTRICE INTEGRATE ȊN AUTOVEHICULE (ISEIA)

(descarca plan de invatamant 2020-2021*)

  • SISTEME ELECTRICE AVANSATE (SEA) 

 (descarca plan de invatamant 2020-2021*)

  • SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUMENTATIE SI MASURARE (SIIM) 

 (descarca plan de invatamant 2020-2021*)

 

*Ȋn urma procesului de reacreditare a programelor de masterat de către ARACIS, planurile de învăţământ au suferit minore modificări, conform standardelor ARACIS în vigoare în anul 2018. Aceste planuri sunt valabile pentru masteranzii admişi începand cu anul 2018.

flowers