Regulamente master

REGULAMENT privind organizarea si functionarea procesului de invatamant in cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti detalii…

flowers

Reglementari privind organizarea si desfasurarea examenelor şi colocviilor pentru studiile de licenta – masterflowers

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in INVATAMANTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT detalii…

flowers

REGULAMENT privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studentii din UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

flowers

REGULAMENT privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin UNIVERSITATII POLITEHNICA din BUCURESTI detalii…

flowers

REGULAMENT privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI în anul univ. 2014 – 2015 detalii…

flowers

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in UPB