Anunturi

H_23/22.04.2020 – evaluarea studentilor in sesiunea de examene aferenta semestrului II al anului universitar 2019-2020

HCA_25/29.04.2020 – modificare si completare HCA_23/22.04.2020

HCA_26/29.04.2020 – practica studentilor

HCA_27/29.04.2020 – practica pedagogica (licenta, masterat, postuniversitar)

 

flowers

Masuri de implementare si proceduri de lucru UPB – prevenire SARS-CoV-2

 

1. Hotararea nr. 15 din 14 martie 2020 referitoare la Procedura de lucru privind activitățile didactice on-line, cu Anexa nr. 1 și  Ghidurile de accesare, astfel:

1.1. Ghid minimal de accesare a platformei UPB de cursuri (http://www.curs.pub.ro) pentru instruirea primară a profesorilor și studenților:

 

1.2. Ghid minimal de transmitere live a activităților didactice utilizând platforma https://teams.office.com:

 

 

Universitatea POLITEHNICA București dispune de un sistem integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line, adaptate specificului instituției. Ghidurile minimale au rolul de a reaminti etapele principale de acces la platforme și de a prezenta pașii ce trebuie urmați pentru transmiterea live a unei activități didactice.

 

2. Regulamentul privind modul de implementare, la nivelul UPB, a măsurilor de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus și accesul în spațiile de învățământ/administrative.

 

3. Regulamentul privind modul de implementare, la nivelul UPB, a măsurilor de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus și accesul în căminele/cantinele universității.

flowers

Masuri COVID UPB

0741.991.133 NUMAR UNIC pentru urgente legate de CORONAVIRUS in UPB

flowers

ANUNT

Din dorința de a oferi sprijin studenților noștri în această perioadă dificilă cu care ne confruntăm, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Politehnica din București pune la dispoziția acestora un nou tip de serviciu - Consilierea online.

 

Acest serviciu de consiliere online este gratuit și confidențial, discuțiile având loc doar individual. În acest fel, studenților le este oferită consiliere psihologică, educațională și profesională.

 

Pentru accesarea platformei https://e-consiliere.curs.pub.ro/, studenții se pot înscrie utilizând pentru autentificare aceleași informații ca pentru platforma facultății.    

flowers

Toţi studenţii anului III, de la specializările SE, EA şi ID, sunt rugaţi ca până la data de 02.09.2019 să depună la Secretariatul Facultăţii o cerere de opţiune pentru 4 dintre cursurile opţionale aferente fiecărei specializări. Cerere discipline optionale_2019   TABEL Discipline opţionale de la programul de studii EA in semestrul 8

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii ID in semestrul 8

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii SE in semestrul 8

flowers

Toţi studenţii anului II, domeniul inginerie electrică, sunt rugaţi ca până la data de 02.09.2019 să depună la Secretariatul Facultăţii o cerere de înscriere la una dintre cele 4 specializări:   1. Instrumentaţie şi achiziţie de date – ID 2. Sisteme Electrice – SE 3. Electronică de putere şi acţionări electrice – EA 4. Informatica aplicata in ingineria electrica –  IA   Cererea va trebui completată cu toate cele 4 specializări în ordinea opţiunii dorite. Studenţii care nu depun opţiunile în termen vor fi repartizaţi din oficiu de către Decanat.

    CERERE PENTRU ALEGEREA PROGRAMULUI DE STUDIU 2019

flowers