Anunturi

COURSERA

Coursera este o platforma internationala de cursuri profesionale online. În contextul COVID-19 Coursera oferă accesul gratuit la 4262 de cursuri, iar UPB a fost acceptat ca partener pentru aceasta perioada [2]. Accesul se poate face prin adresa web destinata UPB folosind email-ul oficial [1].
 
În mod normal, cursurile de pe platforma coursera sunt accesibile sub modelul freemium, se pot accesa cursurile, iar pentru teme, laboratoare, și pentru a primi certificatul de finalizare al unui curs se percepe o taxa. În contextul COVID-19 accesul gratuit înseamnă functionalitatile gratuite plus cele cu plata, inclusiv certificatul de finalizare curs. 
 
Pentru acces, studenții trebuie sa se înscrie la cursuri pana la data de 31 Iulie (numărul de cursuri la care se înscrie un student nu este limitat), și trebuie sa finalizeze cursurile pana la data de 30 Septembrie 2020 ca sa beneficieze gratuit de facilitatile care in mod normal sunt cu plata.
 
 
La finalul perioadei studentii care au finalizat cursurile vor primi certificate, iar UPB va primi de la Coursera o lista a studentilor care au finalizat cursuri impreuna cu rezultatele obtinute.
 
 
Puteti consulta fisierul in format Excel cu lista cursurilor. Sunt organizate pe domenii, fiecare domeniu intr-o fila (sheet) separata.
 
 

Core Course Recommendations_May2020

flowers

Toţi studenţii anului III, de la specializările SE, EA şi ID, sunt rugaţi ca până la data de 21.06.2020 să completeze cererea de opţiune pentru 4 dintre cursurile opţionale aferente fiecărei specializări.

Pentru completarea acestei cereri fiecare student va primi un link pe mail.

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii EA in semestrul 8

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii ID in semestrul 8

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii SE in semestrul 8

flowers

H_23/22.04.2020 – evaluarea studentilor in sesiunea de examene aferenta semestrului II al anului universitar 2019-2020

HCA_25/29.04.2020 – modificare si completare HCA_23/22.04.2020

HCA_26/29.04.2020 – practica studentilor

HCA_27/29.04.2020 – practica pedagogica (licenta, masterat, postuniversitar)

 

flowers

Masuri de implementare si proceduri de lucru UPB – prevenire SARS-CoV-2

 

1. Hotararea nr. 15 din 14 martie 2020 referitoare la Procedura de lucru privind activitățile didactice on-line, cu Anexa nr. 1 și  Ghidurile de accesare, astfel:

1.1. Ghid minimal de accesare a platformei UPB de cursuri (http://www.curs.pub.ro) pentru instruirea primară a profesorilor și studenților:

 

1.2. Ghid minimal de transmitere live a activităților didactice utilizând platforma https://teams.office.com:

 

 

Universitatea POLITEHNICA București dispune de un sistem integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line, adaptate specificului instituției. Ghidurile minimale au rolul de a reaminti etapele principale de acces la platforme și de a prezenta pașii ce trebuie urmați pentru transmiterea live a unei activități didactice.

 

2. Regulamentul privind modul de implementare, la nivelul UPB, a măsurilor de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus și accesul în spațiile de învățământ/administrative.

 

3. Regulamentul privind modul de implementare, la nivelul UPB, a măsurilor de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus și accesul în căminele/cantinele universității.

flowers

Masuri COVID UPB

0741.991.133 NUMAR UNIC pentru urgente legate de CORONAVIRUS in UPB

flowers

ANUNT

Din dorința de a oferi sprijin studenților noștri în această perioadă dificilă cu care ne confruntăm, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Politehnica din București pune la dispoziția acestora un nou tip de serviciu - Consilierea online.

 

Acest serviciu de consiliere online este gratuit și confidențial, discuțiile având loc doar individual. În acest fel, studenților le este oferită consiliere psihologică, educațională și profesională.

 

Pentru accesarea platformei https://e-consiliere.curs.pub.ro/, studenții se pot înscrie utilizând pentru autentificare aceleași informații ca pentru platforma facultății.    

flowers

 

Toţi studenţii anului II, domeniul inginerie electrică, sunt rugaţi ca până la data de 02.09.2019 să depună la Secretariatul Facultăţii o cerere de înscriere la una dintre cele 4 specializări:   1. Instrumentaţie şi achiziţie de date – ID 2. Sisteme Electrice – SE 3. Electronică de putere şi acţionări electrice – EA 4. Informatica aplicata in ingineria electrica –  IA   Cererea va trebui completată cu toate cele 4 specializări în ordinea opţiunii dorite. Studenţii care nu depun opţiunile în termen vor fi repartizaţi din oficiu de către Decanat.

    CERERE PENTRU ALEGEREA PROGRAMULUI DE STUDIU 2019

flowers