Anunturi

HS_266-din-30_09_2021-Metodologie-de-organizare-a-studiilor-universitare-de-licenta-masterat-si-doctorat-in-semestrul-I-din-anul-universitar-2021-2022

flowers

Toţi studenţii (studii de licenţă + master) trebuie să semneze CONTRACTUL ANUAL DE STUDII până la data de 15.10.2021. Studenţii care nu semnează contract de studii vor fi exmatriculaţi.

 

Studenţii care repetă anul nu pot semna contractul de studii decât după achitarea taxelor pentru disciplinele din sem. I. În cazul în care nu există discipline restante în sem. I, se vor achita disciplinele din sem. II.

Studenții din anul IV care nu sunt la prima repetare trebuie sa achite integral taxa de școlarizare până la 15.10.2021.

 

Toţi studenţii promovaţi prin credite, repetenţi şi cei transferaţi (studii de licenţă + master) trebuie să depună, la semnarea contractului de studii, CERERE TIP DE REFACERE A DISCIPLINELOR restante pentru anul universitar 2021 – 2022 până la 15.10.2021.

 

Studenţii care nu depun cerere până la 15.10.2021 nu vor mai putea reface disciplinele şi nu vor putea susţine examenele în anul universitar 2021 – 2022.

flowers

Toţi studenţii anului III, de la specializările SE, EA şi ID, sunt rugaţi ca până la data de 25.06.2021 să completeze cererea de opţiune pentru 4 dintre cursurile opţionale aferente fiecărei specializări.

Pentru completarea acestei cereri fiecare student va primi un link pe mail.

 

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii EA in semestrul 8

O1 Retele informatice
O2 Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate
O3 Comanda sistemelor industriale integrate
O4 Tracţiune electrică
O5 Servomecanisme
O6 Sisteme de monitorizarea calităţii energiei
O7 Proiectarea componentelor magnetice
O8 Domotica
O9 Bazele creatiei tehnice

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii ID in semestrul 8

O1 Metrologie legală
O2 Monitorizarea proceselor industriale
O3 Instrumentaţie ştiinţifică
O4 Sisteme inteligente şi domotică
O5 Interfeţe şi magistrale de comunicaţie
O6 Prelucrări digitale de semnal
O7 Prelucrarea asistata de calc. a datelor experimentale

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii SE in semestrul 8

O1 Diagnoză şi sisteme expert
O2 Sisteme pentru ingineria medicală
O3 Calitatea energiei electrice
O4 Controlul electromagnetic al calităţii produselor
O5 Electrotermie
O6 Sisteme flexibile de fabricaţie
O7 Proiectarea componentelor magnetice
O8 Prelucrarea asistata de calc. a datelor experimentale

 

flowers

  Toţi studenţii anului II, domeniul inginerie electrică,sunt rugaţi ca până la data de 25.06.2021 să completeze cererea de înscriere la una dintre cele 4 specializări:  
1. Electronică de putere şi acţionări electrice – EA
2. Informatica aplicata in ingineria electrica –  IA 
3. Instrumentaţie şi achiziţie de date – ID
4. Sisteme Electrice – SE
Cererea va trebui completată cu toate cele 4 specializări în ordinea opţiunii dorite. Studenţii care nu depun opţiunile în termen vor fi repartizaţi din oficiu de către Decanat.     Pentru completarea acestei cereri fiecare student va primi un link pe mail.
flowers