Anunturi

TABERE STUDENȚEȘTI 2021

Tabere pentru studenți în perioada vacanței de vară 2021

Studenții Universității POLITEHNICA din București se pot înscrie pentru locuri in taberele studențești, organizat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret (DSTPT) organizează,  prin  Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în perioada vacanței de vară 2021.

Taberele studențești se desfășoară pe perioada vacanței de vară 2021, la mare, la munte și în Delta Dunării, pentru studenții înscriși la cursurile cu frecvență în instituțiile de învățământ superior de stat.

Perioada de de completare și depunere a cererilor tip (ANEXA 4) se va face în perioada 06 – 11 iulie 2021. Cererile se vor transmite la adresa de email inginerie.electrica@upb.ro.

ANEXA 4 – CERERE INDIVIDUALĂ pentru ocuparea unui loc în cadrul Taberelor Studenţeşti organizate de MTS-DSTPT

ANEXA 8 – REGULAMENT DE TABĂRĂ

Informații suplimentare privind acordarea Taberelor studențești 2021 puteți afla din

Metodologia privind organizare și desfășurarea taberelor studențești 2021, aprobată prin Ordinul de ministru nr 432/30.06.2021

flowers

Toţi studenţii anului III, de la specializările SE, EA şi ID, sunt rugaţi ca până la data de 25.06.2021 să completeze cererea de opţiune pentru 4 dintre cursurile opţionale aferente fiecărei specializări.

Pentru completarea acestei cereri fiecare student va primi un link pe mail.

 

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii EA in semestrul 8

O1 Retele informatice
O2 Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate
O3 Comanda sistemelor industriale integrate
O4 Tracţiune electrică
O5 Servomecanisme
O6 Sisteme de monitorizarea calităţii energiei
O7 Proiectarea componentelor magnetice
O8 Domotica
O9 Bazele creatiei tehnice

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii ID in semestrul 8

O1 Metrologie legală
O2 Monitorizarea proceselor industriale
O3 Instrumentaţie ştiinţifică
O4 Sisteme inteligente şi domotică
O5 Interfeţe şi magistrale de comunicaţie
O6 Prelucrări digitale de semnal
O7 Prelucrarea asistata de calc. a datelor experimentale

TABEL Discipline opţionale de la programul de studii SE in semestrul 8

O1 Diagnoză şi sisteme expert
O2 Sisteme pentru ingineria medicală
O3 Calitatea energiei electrice
O4 Controlul electromagnetic al calităţii produselor
O5 Electrotermie
O6 Sisteme flexibile de fabricaţie
O7 Proiectarea componentelor magnetice
O8 Prelucrarea asistata de calc. a datelor experimentale

 

flowers

  Toţi studenţii anului II, domeniul inginerie electrică,sunt rugaţi ca până la data de 25.06.2021 să completeze cererea de înscriere la una dintre cele 4 specializări:  
1. Electronică de putere şi acţionări electrice – EA
2. Informatica aplicata in ingineria electrica –  IA 
3. Instrumentaţie şi achiziţie de date – ID
4. Sisteme Electrice – SE
Cererea va trebui completată cu toate cele 4 specializări în ordinea opţiunii dorite. Studenţii care nu depun opţiunile în termen vor fi repartizaţi din oficiu de către Decanat.     Pentru completarea acestei cereri fiecare student va primi un link pe mail.
flowers