Camine

REPARTIȚIILE  ÎN  CĂMIN pentru anul  universitar  2021 – 2022 

   Facultatea de Inginerie Electrica v-a programat pentru ridicarea repartiţiilor de cazare în sala EA 002, incepand cu ora 10.00, astfel:
 • 01.10.2021 – anul I
 • 02.10.2021 – cazuri sociale (orfani, copii aflati in plasament, etc); (dovezile trebuie transmise pe email: octavian.ghita@upb.ro, pana pe 29.09.2021, ora 10.00) + anul II
 • 03.10.2021 – anul III + Anul IV
*
Vor fi cazati doar studentii vaccinati sau cei care au trecut prin boala si se afla in intervalul dintre ziua 15 si ziua 180 de dupa boala. Ambele situatii se probeaza cu certificatul digital Covid19. Uzul de fals in furnizarea acestor documente va fi pedepsit cu exmatricularea din Universitate.
*
Certificatul Covid19 se va incarca in platforma  http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie), in tabul “Cerere de cazare”, in partea de jos a paginii. Termenul de incarcare al certificatului este 29.09.2021, ora 10.00.
*
*
*
2020.09.29 – Repartiţii cazare
flowers
Facultatea de Inginerie Electrică asigură cazarea studenţilor care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 30 km faţă de municipiul Bucureşti.   
Pentru a putea primi o repartiţie într-unul dintre căminele Facultăţii de Inginerie Electrică, studenţii din anul II, III şi IV LICENŢĂ, I şi II MASTER şi DOCTORANZII au obligaţia de a completa până la data de 16.07.2021 o cerere de cazare. Cererea de cazare se găseşte pe site-ul http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie). 
 Studenţii facultăţii care NU completează această cerere până la data de 16.07.2021 NU VOR FI LUAŢI ÎN CONSIDERARE la acordarea locurilor de cazare.    Căminele în care se asigură cazarea sunt P24 şi P7 din complexul Regie.    
În anul universitar 2021-2022 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE si in conditiile datorate pandemiei Covid’19  decise de UPB

 

respectând în ordine următoarele priorităţi:    

 • studenţii din anul I LICENŢĂ (indiferent dacă au fost declaraţi admişi în sesiunea de admitere din vară sau din toamnă); 
 • studenţii din anul II, III şi IV LICENŢĂ şi II MASTER în ordinea strict descrescătoare a punctelor credit, respectiv a mediilor anului anterior pentru studentii integralisti (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior)
 • studenţii din anul I MASTER (care s-au înscris la master în sesiunea de înscrieri din vară, în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior); 
 • DOCTORANZII în stagiu (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior); 
  
Datele la care se vor face repartiţiile la cămin vor fi anunţate la începutul lunii Septembrie pe site-ul Facultăţii de Inginerie Electrică (www.electro.pub.ro).       
  10.05.2021 
Facultatea de Inginerie Electrică 
Comisia de cazare 

flowers

 

 flowers

ANUNȚ

privind cazările în Universitatea Politehnica din București

în anul universitar 2020-2021

   În conformitate cu: - prevederile Ordinului  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, - aplicarea de către UPB a Scenariului 2 – ”Cursuri derulate online, seminarii organizate parţial online, practică, lucrări practice, laboratoare şi proiecte organizate cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţie”                        Vă informăm că măsurile propuse de Universitatea POLITEHNICA din București, în vederea cazării în conformitate cu Ordinul ministerului sănătății nr 1456/2020 cu privire la Normele de igienă în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor și cu toate celelalte reglementari cu privire la cazarea studenților, respectând art 24, alin b) 3, în dormitoare, pentru școlari peste 15 ani trebuiesc asigurați 16-20mc aer, sunt următoarele: -        în căminele P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 și P11, care dispun de camere cu grup sanitar propriu, vor fi cazați 3 studenți în cameră; -        în căminele P14, P17 și P18, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați 2 studenți în cameră; -        în căminele P15, P16, P21, P22, P23, P24, P25, P26 si P27, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați căte 1 student în cameră; -        în căminul P20 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră; -        în căminul A Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră; -        în căminul C Leu va fi cazat câte 1 student în cameră; -        în căminul P12 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră; -        în căminul D Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră. Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt prioritizate după cum urmează: -        cazurile sociale; -        studenții de la licență anul I; -        celelalte categorii conform criteriilor stabilite de fiecare facultate până la completarea locurilor disponibile. Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare socială, începând cu data de 02.10.2020, conform calendarului stabilit de fiecare facultate. Tarife aprobate de Consiliul de Administrație pentru luna octombrie 2020 sunt următoarele: -        pentru căminele P2-P11, P14, P15, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A suma de 250 lei de student; -        pentru căminul P20 390 lei; -        pentru căminul C Leu  300 lei; -        pentru căminele P12, P19 si D Leu 600 lei plus costurile utilităților, ceea ce depașește media consumului căminului. Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati,
 2. bursieri ai statului roman,
 3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare,
 4. orfani de un parinte sau ambii parinti,
 5. studenti cu dizabilitati si studenti aflati in regim de protectie speciala.

  Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie care beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie: -         adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate; -         certificat de deces părinte/părinți -         adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)); -         adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.   Regia de cămin se va achita prin ordin plată  în următoarele conturi: 1)     Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199 Banca Comerciala Romana - COD IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU 2)     Banca Romana pt. Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU   Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către comisiile de cazare constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare. Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programării pentru ridicarea de către facultate a repartiției duce la pierderea locului de cazare. Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.   29.09.2020, ora 18.00

 flowers

Facultatea de Inginerie Electrica ofera studentilor posibilitatea de cazare in caminele P7 si P24.

Camin P7 – tel. 021 402 83 23

Camin P24 – tel. 021 402 83 31

flowers 

2015_03_11_FIE 2_simpla_sigla_FIE

flowers

REGULAMENT privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin UNIVERSITATII POLITEHNICA din BUCURESTI

flowers