Camine

flowers 

Facultatea de Inginerie Electrica ofera studentilor posibilitatea de cazare in caminele P7 si P24.

Camin P7 – tel. 021 402 83 23

Camin P24 – tel. 021 402 83 31

IMPORTANT: Repartitiile se realizeaza STRICT in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere (pentru anul I licenta si masterat), STRICT in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate si a mediilor anului anterior de studii (pentru anii II, III, IV licenta si anul II masterat) si DOAR pentru doctoranzii care au indeplinite indatoririle mentionate in Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORAT, IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

Cu exceptia studentilor din anul I licenta, anul I masterat, anul I doctorat şi a celor care vin la Facultatea de Inginerie Electrică prin transfer, vor fi luate in considerare DOAR cererile de cazare efectuate pe website-ul http://studenti.pub.ro pana la data de 15.07.2020.

Studentii ale caror cereri de cazare nu au fost aprobate, vor astepta rezolvarea lor dupa _____________, IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

*

Ridicarea repartitiilor de cazare pentru anul universitar 2020-2021 se realizeaza la Facultatea de Inginerie Electrica RESPECTAND CU STRICTETE urmatorul program:

____________ – sala EA119

Anul I Licenta – orele _________ – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoarea a mediilor de la admitere

Pentru a intra in posesia unor informatii utilie referitoare la modul de convietuire in caminele Facultatii de Inginerie Electrica, studentii din anul I licenta sunt rugati INSISTENT sa se prezinte in sala EA004 _________

Anul II Licenta – orele _________ – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate

Anul III Licenta – orele _________ – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate

Anul IV Licenta – orele _________ – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate

Anul I Masterat – orele _________ – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoarea a mediilor de la admitere

Anul II Masterat + Doctoranzi – orele _________ – ridicarea repartitiilor se face in ordinea descrescatoare a punctelor credit obligatorii acumulate

Fiecare student/a trebuie sa se prezinte personal (sau prin imputernicit/a NOTARIAL) pentru a-si ridica repartitia la camin DOAR in ziua corespunzatoare anului de studiu in care urmeaza sa intre in anul universitar 2020-2021 avand asupra lui/ei urmatoarele:

- carte de identitate (original + copie -pe copie sa fie scris CITET numarul de telefon mobil al studentului/ei-)

- ____ lei reprezentand chiria pentru luna octombrie**

** 0 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII REPARTITIEI LA CAMIN conform programului de mai sus) pentru:

- studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de invatamant (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);

-studentii orfani de ambii parinti sau cu un parinte decedat (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de deces ale ambilor parinti/certificatului de deces al parintelui decedat);

-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);

-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai statului roman);

-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);

-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).

11.05.2020

Facultatea de Inginerie Electrică

Comisia de cazare

 

 

 

flowers 

2015_03_11_FIE 2_simpla_sigla_FIE

flowers

REGULAMENT privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin UNIVERSITATII POLITEHNICA din BUCURESTI

flowers