Camine

REPARTIȚIILE  ÎN  CĂMIN pentru anul  universitar  2021 – 2022 

  

Facultatea de Inginerie Electrică asigură cazarea studenţilor care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 30 km faţă de municipiul Bucureşti. 
 

Pentru a putea primi o repartiţie într-unul dintre căminele Facultăţii de Inginerie Electrică, studenţii din anul II, III şi IV LICENŢĂ, I şi II MASTER şi DOCTORANZII au obligaţia de a completa până la data de 16.07.2021 o cerere de cazare. Cererea de cazare se găseşte pe site-ul http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie). 

 Studenţii facultăţii care NU completează această cerere până la data de 16.07.2021 NU VOR FI LUAŢI ÎN CONSIDERARE la acordarea locurilor de cazare. 
 
Căminele în care se asigură cazarea sunt P24 şi P7 din complexul Regie. 
  

În anul universitar 2021-2022 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE si in conditiile datorate pandemiei Covid’19  decise de UPB

 

respectând în ordine următoarele priorităţi: 
  

  • studenţii din anul I LICENŢĂ (indiferent dacă au fost declaraţi admişi în sesiunea de admitere din vară sau din toamnă); 
  • studenţii din anul II, III şi IV LICENŢĂ şi II MASTER în ordinea strict descrescătoare a punctelor credit, respectiv a mediilor anului anterior pentru studentii integralisti (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior)
  • studenţii din anul I MASTER (care s-au înscris la master în sesiunea de înscrieri din vară, în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior); 
  • DOCTORANZII în stagiu (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior); 

  

Datele la care se vor face repartiţiile la cămin vor fi anunţate la începutul lunii Septembrie pe site-ul Facultăţii de Inginerie Electrică (www.electro.pub.ro). 
 
 
 
 
10.05.2021 
Facultatea de Inginerie Electrică 
Comisia de cazare 

flowers

Informatii utile privind decazarile

Cateva precizari pentru decazare intersemestriala a studentilor:
Pe toata durata lunii februarie 2021 studentii se vor putea decaza cu achitarea la zi a regiei de camin.
Astfel, se va depune la administratia caminului o solicitare in acest sens, (electrica sau electronica, pe adresa de email a administratorului).
Cererile vor fi trimise zilnic spre aprobare Directorului general, apoi vor fi returnate caminului pentru programarea studentilor pentru indeplinirea formalitatilor de decazare.
Decazarile se vor face de luni-vineri in intervalul 08-16 cu respectarea stricta la normelor igienico-sanitare impuse de pandemia in desfasurare (purtarea obligatorie a mastilor, distantare, etc).
Fiecare administrator va intocmi o situatie exacta cu studentii decazati (numele, nr camerei, facultatea) care va fi predate la cabinetul Directorului general la data de 1 martie 2021.

flowers

2020.10.22 – Repartiţii cazare

2020.10.15 – Repartiţii cazare

2020.10.09 – Repartiţii cazare

2020.10.08 – Repartiţii cazare

2020.10.05 – Repartiţii cazare anul I – etapa II

2020.10.03 – Repartiţii cazare anul I – etapa I

2020.09.02 – Repartiţii cazare cazuri sociale (orfani, cazuri medicale, copii aflaţi în plasament) şi studenţi bursieri ai statului român

 flowers

ANUNȚ

privind cazările în Universitatea Politehnica din București

în anul universitar 2020-2021

 

 În conformitate cu:

- prevederile Ordinului  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

- aplicarea de către UPB a Scenariului 2 – ”Cursuri derulate online, seminarii organizate parţial online, practică, lucrări practice, laboratoare şi proiecte organizate cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţie”       

                Vă informăm că măsurile propuse de Universitatea POLITEHNICA din București, în vederea cazării în conformitate cu Ordinul ministerului sănătății nr 1456/2020 cu privire la Normele de igienă în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor și cu toate celelalte reglementari cu privire la cazarea studenților, respectând art 24, alin b) 3, în dormitoare, pentru școlari peste 15 ani trebuiesc asigurați 16-20mc aer, sunt următoarele:

-        în căminele P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 și P11, care dispun de camere cu grup sanitar propriu, vor fi cazați 3 studenți în cameră;

-        în căminele P14, P17 și P18, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați 2 studenți în cameră;

-        în căminele P15, P16, P21, P22, P23, P24, P25, P26 si P27, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați căte 1 student în cameră;

-        în căminul P20 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;

-        în căminul A Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;

-        în căminul C Leu va fi cazat câte 1 student în cameră;

-        în căminul P12 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;

-        în căminul D Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră.

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt prioritizate după cum urmează:

-        cazurile sociale;

-        studenții de la licență anul I;

-        celelalte categorii conform criteriilor stabilite de fiecare facultate până la completarea locurilor disponibile.

Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare socială, începând cu data de 02.10.2020, conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Tarife aprobate de Consiliul de Administrație pentru luna octombrie 2020 sunt următoarele:

-        pentru căminele P2-P11, P14, P15, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A suma de 250 lei de student;

-        pentru căminul P20 390 lei;

-        pentru căminul C Leu  300 lei;

-        pentru căminele P12, P19 si D Leu 600 lei plus costurile utilităților, ceea ce depașește media consumului căminului.

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

  1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati,
  2. bursieri ai statului roman,
  3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare,
  4. orfani de un parinte sau ambii parinti,
  5. studenti cu dizabilitati si studenti aflati in regim de protectie speciala.

 

Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie care beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

-         adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate;

-         certificat de deces părinte/părinți

-         adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));

-         adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

 

Regia de cămin se va achita prin ordin plată  în următoarele conturi:

1)     Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

Banca Comerciala Romana – COD IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU

2)     Banca Romana pt. Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

 

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către comisiile de cazare constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programării pentru ridicarea de către facultate a repartiției duce la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

 

29.09.2020, ora 18.00

 flowers

In conformitate cu anuntul oficial al Universitatii Politehnica din Bucuresti (de mai sus) referitor la cazarile in camine pentru anul universitar 2020/2021, Facultatea de Inginerie Electrica face urmatoarele precizari:

 

1. Desi scoala va incepe in regim exclusiv online cel putin prima luna, urmand sa se ia o decizie ulterioara in functie de evolutia situatiei, se va incepe procesul de cazare pentru anul 2020/2021. Acesta va fi facut avand la dispozitie un numar diminuat de locuri cu urmatoarele prioritati, conform regulamentului de cazari in vigoare. Se vor caza mai intai:

      a. cazurile sociale (orfani, copii aflati in plasament, etc); (dovezile trebuie transmise pe email: octavian.ghita@upb.ro, pana pe 01.10.2020, ora 11.00)

      b. studentii din anul I ciclul de licenta, functie de cererile de cazare exprimate la admitere/inmatriculare;

      c. studentii straini admisi la studii in cadrul facutatii;

      d. studentii integralisti din anii II, III si IV ai ciclului de licenta in ordinea mediilor, intr-un numar proportional cu numarul de studenti inscrisi in fiecare an, functie de cererile de cazare exprimate;

      e. studentii din anul I ciclul de masterat, studentii integralisti masteranzi si doctoranzii,  intr-un numar proportional cu numarul de studenti inscrisi in fiecare an, functie de cererile de cazare exprimate;

      f. studentii restantieri licenta si master, in limita locurilor ramase disponibile;

      g. studenti repetenti licenta si master, in limita locurilor ramase disponibile.

 

2. Conform instructiunilor, studentii vor fi cazati in ordinea grupelor, pentru a se evita contactul cu alte grupe, serii, ani in aceleasi camere. Orice optiuni de cazare, preferinte sau rezervari din anii anteriori se suspenda datorita situatiei dificile cu care ne confruntam.

 

3. Caminul P7 va elibera etajul 1 ca spatiu de rezerva pentru cazurile de carantina care vor apare, asa dupa cum s-a stabilit cu conducerea Universitatii, datorita locatiei dispensarului studentesc aflat la parterul P7.

 

4. Cuantumul cheltuielilor de cazare va creste, datorita masurilor suplimentare de igienizare periodica ce se impun;

 

5. In cel mai scurt timp, studentii vor fi anuntati in ordinea prioritatilor pentru a se prezenta la cazarile propriu-zise;

 

6. Va rugam sa urmariti site-ul facultatii pentru alte anunturi si de asemenea, va rugam sa verificati periodic adresa de e-mail pe care ne-ati furnizat-o, pentru alte anunturi si instiintari.

 

7. Facultatea de Inginerie Electrica va depune toate eforturile pentru a pastra continuitatea procesului de invatamant in aceste conditii extrem de complicate. Este cel mai important aspect pe care trebuie sa il luam in calcul cu totii. Situatia impune o atitudine calma si responsabila a tuturor. Avem rugamintea sa nu dati curs zvonurilor sau anunturilor de orice fel, care nu se regasesc pe site-ul oficial. Ca si pana acum, am fost si vom ramane cea mai eficienta facultate in ceea ce priveste organizarea si planificarea activitatilor.

flowers

Facultatea de Inginerie Electrica ofera studentilor posibilitatea de cazare in caminele P7 si P24.

Camin P7 – tel. 021 402 83 23

Camin P24 – tel. 021 402 83 31

flowers 

2015_03_11_FIE 2_simpla_sigla_FIE

flowers

REGULAMENT privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor care apartin UNIVERSITATII POLITEHNICA din BUCURESTI

flowers